TRƯỜNG THPT CHUYÊN THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

                                                                                                                                  NGUYỄN TẤT THÀNH    TUẦN 21 (Áp dụng từ ngày 25 tháng 01 năm 2021)

                                                                                               

                                                   BUỔI CHIỀU

 

Môn

chuyên

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Toán

P.01

VQ.Vinh

VTN.Ánh

 

VQ.Vinh

P.08

MTH.An

NTT.Tâm

 

Tin học

P. Vi tính 2

PT.Khắc

PT.Khắc

PT.Khắc

 

 

PT.Khắc

PT.Khắc

 

Vật lí

P.03

NT.Trường

NT.Trường

LH.Nghị

LH.Nghị

P.10

HTT.Trâm

HT.Sang

 

Hóa học

P.04

NTH.Yến

PTT. Thanh

NTH.Yến

NTH.Yến

P.11

LT.Thủy

PTT.Thanh

 

Sinh học

P.05

TT.Lam

LT.Thanh

 

PNNĐ.Huyền

P.12

NTT.B́nh

 

 

Ngữ văn

P.06

ĐT.Trúc

NTT.Nguyên

 

 

P.13

ĐT.Phương

NTH.Xuyến

 

Lịch sử

P.07

ĐTM.Vy

ĐTM.Vy

 

 

P.14

TT.Phượng

TT.Phượng

 

Địa lí

P.23

BTU.Loan

BTU.Loan

 

 

P.15

NTH.Mai

NTH.Mai

 

Tiếng Anh

P.26

TT.Trinh

LQ.Nam

 

LTV.Tuệ

P.29

LTV.Tuệ