Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 03/05/2021

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 VTN.ánh Võ Thị Ngọc ánh Nam  
2 TC.Hoan Trần Công Hoan Nam  
3 ĐT.Diễn Đỗ Thanh Diễn Nam  
4 NTT.Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm Nam  
5 VX.Cát Võ Xuân Cát Nam  
6 HĐ.Quốc Hoàng Đức Quốc Nam  
7 VQ.Vinh Võ Quang Vinh Nam  
8 MTH.An Mai Thị Hoài An Nam  
9 NTT.Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga Nam  
10 TTK.Liên Thái Thị Kim Liên Nam  
11 NT.Búp Nguyễn Thị Búp Nam  
12 NV.Mến Nguyễn Văn Mến Nam  
13 LT.Nguyệt Lê Thị Nguyệt Nam  
14 NTP.Diễm Nguyễn Thị Phương Diễm Nam  
15 ĐH.Hà Đào Hữu Hà Nam  
16 LH.Nghị Lê Hữu Nghị Nam  
17 ĐV.Chánh Đinh Văn Chánh Nam  
18 HT.Sang Hoàng Thị Sang Nam  
19 HDT.Lan Huỳnh Dương Tuyết Lan Nam  
20 NT.Trường Nguyễn Thanh Trường Nam  
21 HTT.Trâm Huỳnh Thị Thùy Trâm Nam  
22 LT.Thủy Lê Thị Thủy Nam  
23 PTT.Thanh Phạm Thị Thu Thanh Nam  
24 LT.Sửu Lê Thị Sửu Nam  
25 NTH.Yến Nguyễn Thị Hoàng Yến Nam  
26 NTT.Hương Nguyễn Thị Thanh Hương Nam  
27 LS.Tín Lê Sĩ Tín Nam  
28 TT.Hòa Trần Thị Hòa Nam  
29 LT.Thanh Lê Thị Thanh Nam  
30 NTX.Giang Nguyễn Thị Xuân Giang Nam  
31 NTT.Bình Nguyễn Thị Thủy Bình Nam  
32 TT.Lam Thái Thị Lam Nam  
33 ĐTM.Vi Đỗ Thị Mộng Vi Nam  
34 HTM.Quý Hồ Thị Mỹ Quý Nam  
35 PNĐ.Huyền Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền Nam  
36 PT.Khắc Phạm Tấn Khắc Nam  
37 HH.Sơn Hồ Hữu Sơn Nam  
38 LQ.Tâm Lê Quang Tâm Nam  
39 LV.Trung Lê Văn Trung Nam  
40 NT.Nguyên Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Nam  
41 VTH.Thủy Võ Thị Hương Thủy Nam  
42 NTT.Tiên Nguyễn Thị Thùy Tiên Nam  
43 HTT.Hoa Hồ Thị Thúy Hoa Nam  
44 NTH.Xuyến Nguyễn Thị Hồng Xuyến Nam  
45 ĐT.Phương Đinh Thị Phương Nam  
46 ĐT.Trúc Đoàn Thị Trúc Nam  
47 ĐTP.Trang Đinh Thị Phúc Trang Nam  
48 NTT.Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Nam  
49 NT.Quân Nguyễn Trung Quân Nam  
50 ĐTM.Vy Đinh Thị Mỹ Vy Nam  
51 TT.Phượng Trần Thị Phượng Nam  
52 NT.Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Nam  
53 VT.Hiền Võ Thị Hiền Nam  
54 ĐVL.Uyên Đoàn Vũ Lâm Uyên Nam  
55 NT.Sơn Nguyễn Thái Sơn Nam  
56 PT.Tâm Phạm Thị Tâm Nam  
57 TT.Uyên Trần Thùy Uyên Nam  
58 NTH.Mai Nguyễn Thị Hoa Mai Nam  
59 VT.Anh Vũ Tuấn Anh Nam  
60 BTU.Loan Bạch Thị út Loan Nam  
61 PTT.Huyền Phan Thị Thanh Huyền Nam  
62 LQ.Nam Lê Quốc Nam Nam  
63 NTH.Quang Nguyễn Thị Hồng Quang Nam  
64 NV.Định Nguyễn Văn Định Nam  
65 TT.Trinh Trần Tráng Trinh Nam  
66 LTV.Tuệ Lê Thị Văn Tuệ Nam  
67 TTH.Thu Trần Thị Huỳnh Thu Nam  
68 BTT.Thi Bùi Thị Tùng Thi Nam  
69 LT.Hiền Lê Thị Hiền Nam  
70 NT.Hương Nguyễn Thị Hương Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 02-05-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net