Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 03/05/2021

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 42 1 9A 42
2 9B 41 2 9B 41
3 10TO 35 3 10A1 50
4 10TIN 34 4 10A2 50
5 10LY 35 5 10A3 50
6 10HOA 35 6 10A4 50
7 10SI 35 7 10A5 50
8 10VAN 35 8 10B1 50
9 10SD 32 9 10B2 50
10 10ANH 36 10 10D1 50
11 11TO 35 11 10D2 50
12 11TIN 35 12 11A1 50
13 11LY 34 13 11A2 50
14 11HOA 35 14 11A3 50
15 11SI 33 15 11B1 50
16 11VAN 35 16 11B2 50
17 11SD 34 17 11C 50
18 11ANH 34 18 11D1 50
19 12TO 34 19 11D2 50
20 12TIN 34 20 12A1 50
21 12LY 33 21 12A2 50
22 12HOA 35 22 12A3 50
23 12SI 36 23 12A4 50
24 12VAN 35 24 12B1 50
25 12SD 33 25 12B2 50
26 12ANH 37 26 12C 50
27 12A1 50 27 12D1 50
28 12A2 50 28 12D2 50
29 12A3 50 29    
30 12A4 50 30    
31 12B1 50 31    
32 12B2 50 32    
33 12C 50 33    
34 12D1 50 34    
35 12D2 50 35    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 02-05-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net