Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
406/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo 27/01/2022 Quyết định, Sổ tay phòng chống dịch COVID-19 trong trường học - Tài liệu được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc
50/2021/TT/BGDĐT 31/12/2021 Thông tư, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2002/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập
1831-SGDĐT-TCCB 15/12/2020 Công văn, Thông báo, 1831-SGDĐT-TCCB-vv tổ chức tập huấn đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông bằng hình thức trực tuyến
116-KH-SGDĐT-GDTrH 15/12/2020 Kế hoạch, 116-KH-SGDĐT-GDTrH-Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, tổ trưởng-nhóm trưởng chuyên môn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định, Nghị định về tuổi nghỉ hưu
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên