Thông báo về việc dạy học trực tiếp từ ngày 20 tháng 9 năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 20/9/2021, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành học tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum – số 413 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum.

Phòng học các lớp:

Buổi Sáng: học chính khóa khối 10 và khối 11

Lớp 10 Toán 10 Tin-Sinh 10 Lý 10 Hóa 10 Văn 10 Anh 10 Sử-Địa 10A
Phòng 26 27 28 12 29 30 31 32
Lớp 11 Toán 11 Tin 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Văn 11 Sử-Địa 11 Anh
Phòng 18 19 20 21 22 23 24 25

 

Buổi Chiều: học chính khóa khối 12 và chuyên khối 10

Lớp 10 Toán 10 Tin 10 Sinh 10 Lý 10 Hóa 10 Văn 10 Anh 10 Sử 10 Địa
Phòng 26 Vi tính 27 28 12 29 30 31 32
Lớp 12 Toán 12 Tin 12 Lý 12 Hóa 12 Sinh 12 Văn 12 Sử-Địa 12 Anh
Phòng 18 19 20 21 22 23 24 25

 

Xem Sơ đồ phòng học trên file đính kèm.

Giờ vào lớp: Thực hiện theo hiệu lệnh chuông của trường

Buổi sáng Buổi chiều
Giờ vào lớp 06 giờ 45 13 giờ 15
Tiết 1 Từ 07 giờ 00 đến 07 giờ 45 Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 15
Tiết 2 Từ 07 giờ 50 đến 08 giờ 35 Từ 14 giờ 20 đến 15 giờ 05
Tiết 3 Từ 08 giờ 50 đến 09 giờ 35 Từ 15 giờ 15 đến 16 giờ 00
Tiết 4 Từ 09 giờ 40 đến 10 giờ 25 Từ 16 giờ 05 đến 16 giờ 50

 

* Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường yêu cầu học sinh:

– Giờ đến trường: Buổi sáng: Không đến trước 06 giờ 00; Buổi chiều: Không đến trước 12 giờ 45 phút.

– Giờ ra về: Buổi sáng: Học sinh lớp 10 ra về lúc 10 giờ 25 phút; lớp 11 ra về lúc 10 giờ 40 phút.

– Thực hiện nghiêm túc Nội quy học sinh khi học tại trường PT DTNT tỉnh.

– Nghiêm túc tuân thủ quy định 5K và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

– Chủ động ăn sáng tại nhà và mang theo nước uống.

– Đi lại, sinh hoạt trong khu vực dành cho trường THPT chuyên.

– Không ra khỏi cổng trong suốt quá trình học khi chưa có sự cho phép của Ban nền nếp và bảo vệ nhà trường.