Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 (ngày 03/6/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

* Tính đến 17 giờ 00 ngày 03/6/2021, số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 là 507 hồ sơ, cụ thể theo môn chuyên như sau:

Toán Tin học Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Tiếng Anh Tổng cộng
68 42 47 69 60 70 22 38 91 507

 

* Tính đến 18 giờ 00 ngày 02/6/2021, số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 là 461 hồ sơ, cụ thể theo môn chuyên như sau:

Toán Tin học Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Tiếng Anh Tổng cộng
63 37 41 66 57 61 20 31 85 461

 

* Tính đến 17 giờ 00 ngày 01/6/2021, số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 là 381 hồ sơ, cụ thể theo môn chuyên như sau:

Toán Tin học Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Tiếng Anh Tổng cộng
57 26 35 57 46 51 16 28 65 381

 

* Tính đến 17 giờ 00 ngày 31/5/2021, số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 là 268 hồ sơ, cụ thể theo môn chuyên như sau:

Toán Tin học Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Tiếng Anh Tổng cộng
39 21 22 42 34 32 14 13 51 268

 

Học sinh và phụ huynh lưu ý:

– Thực hiện Công văn của UBND Tỉnh và Sở GDĐT Kon Tum về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tiếp tục thu nhận hồ sơ theo kế hoạch đã ban hành.

– Sau khi có kết quả thi, thí sinh nếu không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ được rút hồ sơ tại trường Chuyên và tiếp tục đăng ký dự tuyển vào các đơn vị khác.

– Hạn nộp hồ sơ tại các cơ sở giáo dục khác sẽ được Sở GDĐT điều chỉnh và thông báo sau.

Trân trọng thông báo đến học sinh và quý phụ huynh được biết!