Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh được Sở Giáo dục Đào tạo Kon Tum ban hành, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành đã phát hành, thu nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 từ ngày 25 tháng 5 đến hết ngày 04 tháng 6 năm 2021.

Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 là 538 hồ sơ, cụ thể theo môn chuyên như sau:

Toán Tin
học
Vật
Hóa
học
Sinh học Ngữ văn Lịch
sử
Địa
Tiếng Anh Tổng cộng
72 44 51 70 65 77 25 41 93 538

Nhà trường xin thông tin đến phụ huynh và học sinh một số nội dung sau:

1. Kết quả sơ tuyển (vòng 1) đã được niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường từ ngày 06 tháng 6 năm 2021.

2. Thời gian tổ chức thi sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Thí sinh có nhu cầu photocopy học bạ và nhận phiếu biên nhận thu hồ sơ, xin liên hệ với bộ phận thu nhận hồ sơ của nhà trường (cả thứ Bảy, Chủ nhật).

Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh, xin liên hệ trực tiếp hoặc qua số điện thoại: 0942.324.085 (cô Trúc) hoặc 0949.710.383 (thầy Tâm).

Trân trọng!