Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2022, sau khi hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023, số lượng hồ sơ đã thu là 669 bộ, cụ thể vào các môn chuyên như sau:

Toán Tin học Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Tiếng Anh
131 23 56 88 58 109 34 45 125

 

Kết quả sơ tuyển đã được niêm yết tại bảng thông tin ở nhà Bát giác trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành. Các em học sinh theo dõi, nếu có thay đổi xin gặp bộ phận thu hồ sơ tại phòng Chuyên môn nhà trường, hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0949710383 – 0942324085.

Hạn cuối thay đổi môn chuyên: trước 17 giờ 00 ngày 28/5/2022.

Học quy chế và xem danh sách phòng thi, số báo danh: 14 giờ 00 ngày 01/6/2022.

Thi tuyển: ngày 02, 03/6/2022.