Phan Đức
 • Phan Đức
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0905442151
 • phanduc70@gmail.com
 • Quản lý chung
Đỗ Thanh Diễn
 • Đỗ Thanh Diễn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 0905 207 159
 • thanhdienkt@gmail.com
Nguyễn Văn Định
 • Nguyễn Văn Định
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0906 406 669
 • nmkhangkt@gmail.com