Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bài viết của cô Nguyễn Thị Hoa Mai – Giáo viên môn Địa lí trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – về kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9.

Bạn đọc có thể tải về tham khảo tại đây.