Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
406/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo 27/01/2022 Quyết định, Sổ tay phòng chống dịch COVID-19 trong trường học - Tài liệu được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc