Lịch công tác tuần 12

Lượt xem:


 

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai   Chào cờ, họp giao ban đầu tuần  Học thêm, dạy thêm
Thứ Ba  Học theo TKB  Học chuyên
Thứ Tư  Học theo TKB  Học thêm, dạy thêm
Thứ Năm  Học theo TKB  Học chuyên
Thứ Sáu  Học theo TKB  Học thêm, dạy thêm
Thứ Bảy  Học theo TKB Học bù
Chủ nhật