Lịch công tác tuần 13

Lượt xem:


Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
Chào cờ, họp giao ban
Học thêm, dạy thêm
Thứ Ba
Học theo TKB
Học chuyên
Thứ Tư
Học theo TKB
Học thêm, dạy thêm
Thứ Năm
Học theo TKB
Thi học sinh giỏi cấp trường lớp 9, 10
Thứ Sáu
Học theo TKB
Học bù
Thứ Bảy
Học theo TKB
Học bù
Chủ nhật