Khai báo thông tin học sinh đầu năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để nắm bắt và quản lý thông tin học sinh đầu năm học 2021-2022, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành đề nghị toàn thể học sinh khối 10, khối 11, khối 12 thực hiện khai báo lý lịch theo mẫu. Cách làm như sau:

1. Học sinh tải về file “Lý lịch học sinh – THPT chuyên Nguyễn Tất Thành NH 2021-2022” và điền đầy đủ các thông tin có trong file. (Để đảm bảo chính xác, xin quý bậc cha mẹ hỗ trợ học sinh trong việc khai báo).

2. Sau khi hoàn thành nhập thông tin, học sinh gửi email cho giáo viên chủ nhiệm lớp theo địa chỉ trong file “Phân công giáo viên chủ nhiệm NH 2021-2022“.

3. Cha/ mẹ và học sinh lưu số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm (đồng thời, nên sử dụng Zalo) để thuận lợi trong việc trao đổi thông tin.

4. Thời hạn nộp file Lý lịch: hết ngày 24 tháng 8 năm 2021.