Điều chỉnh thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1753/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ngày 31 tháng 5 năm 2021 Sở Giáo dục Đào tạo Kon Tum đã ban hành Công văn số 900/SGDĐT-QLCLGDCN về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh và một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2021-2022. Trong đó lưu ý một số nội dung chính như... ...