Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục Đào tạo Kon Tum đã ban hành công văn số 601/SGDĐT-QLCLGDCN về Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022. Trong đó có một số thông tin cần lưu ý như sau: Chỉ tiêu: – Hệ chuyên: 210 học sinh. – Hệ chất lượng cao (không chuyên): 30 học sinh.... ...
Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2021-2022

Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã ban hành công văn số 28/KH-SGDĐT về Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2021-2022. Đối với trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, có một số nội dung liên quan như sau: – Điều kiện dự tuyển: Là học sinh trong độ tuổi quy định, xếp loại học... ...
Kế hoạch và lịch kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2020-2021

Kế hoạch và lịch kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành thông báo Kế hoạch và lịch kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2020-2021. Lưu ý: lịch kiểm tra có thể thay đổi căn cứ theo các kế hoạch công tác của Sở GDĐT trong thời gian tới. Thầy Cô và các em học sinh có thể tải về tại đây: 1. Kế hoạch;   2. Lịch kiểm tra. ...
Kế hoạch hoạt động năm học

Kế hoạch hoạt động năm học

Lượt xem:

Đang cập nhật ...