Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2022-2023, học sinh các lớp 3, 7, 10 sẽ học theo chương trình giáo dục phổ thông được phê duyệt từ năm 2018.

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để có thêm cơ sở tham khảo, lựa chọn sách giáo khoa năm học mới, đề nghị quý bậc cha mẹ học sinh theo dõi các công văn kèm theo.

1. Quyết định của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Phụ lục kèm theo

2. Công văn của Sở GD ĐT Kon Tum thông báo danh mục SGK

3. Danh mục SGK lớp 10 sử dụng trong trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

4. Giá tham khảo SGK bộ sách Cánh Diều

5. Giá tham khảo SGK bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

6. Giá tham khảo SGK bộ sách Đại Trường Phát