TRƯỜNG THPT CHUYÊN      THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

          NGUYỄN TẤT THÀNH                  TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 16 tháng 11 năm 2020)

                                                                                               

BUỔI CHIỀU

 

Môn

chuyên

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Toán

P.01

Nga

(3 tiết)

Nga

(3 tiết)

Vinh

(3 tiết)

P.08

(K11)

Hoan

(3 tiết)

Búp

(3 tiết)

 

Tin học

P. Vi tính 1

Trung

(3 tiết)

Trung

(3 tiết)

 

 

 

 

 

Vật lí

P.03

Trường

(3 tiết)

Nghị

(3 tiết)

Nghị

(3 tiết)

 

 

 

 

Hóa học

P.04

Yến

(3 tiết)

Thanh

(3 tiết)

Yến

(3 tiết)

P.11

Thanh

(3 tiết)

Thủy

(3 tiết)

 

Sinh học

P.05

Lam

(3 tiết)

Huyền

(3 tiết)

Lam

(3 tiết)

P.12

Quư

(3 tiết)

Thanh

(3 tiết)

 

Ngữ văn

P.06

Trang

(3 tiết)

H.Thủy

(3 tiết)

 

P.13

Xuyến

(3 tiết)

Phương

(3 tiết)

 

Lịch sử

P.07

Hạnh

(3 tiết)

 

 

P.14

Uyên

(3 tiết)

Uyên

(3 tiết)

 

Địa lí

P.22

Loan

(3 tiết)

Loan

(3 tiết)

 

P.16

Mai

(3 tiết)

Anh

(3 tiết)

 

Tiếng Anh

P.09

Quang

(3 tiết)

Hiền

(3 tiết)

 

P.15

Tuệ

(3 tiết)