Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SD 10ANH 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SD 11ANH 12TO 12TIN 12LY 12HOA 12SI 12VAN 12SD 12ANH
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Toán GDCD Sinh học Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh Địa lý Ngữ văn Địa lý Tiếng Anh Hóa học Địa lý Ngữ văn Lịch sử GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Toán Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Tin học
3 Toán Tiếng Anh Địa lý Lịch sử Ngữ văn Tin học GDCD Tiếng Anh Hóa học Sinh học Hóa học Sinh học Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh GDCD Ngữ văn Toán Vật lý Toán Tiếng Anh Tin học Vật lý Ngữ văn Vật lý
4 GDCD Tiếng Anh Ngữ văn Lịch sử Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Sinh học Hóa học Địa lý Địa lý Toán Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Sinh học GDCD Tin học Vật lý Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn Toán Ngữ văn Vật lý
5                                                    
T.3 1 Vật lý Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Hóa học Tin học Vật lý Lịch sử Tiếng Anh Toán Vật lý Tiếng Anh Địa lý Tin học Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa lý Hóa học Địa lý Tiếng Anh Hóa học GDCD
2 Vật lý Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Hóa học Tin học Vật lý Lịch sử Tiếng Anh Toán Vật lý Tiếng Anh Sinh học Tin học Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa lý Hóa học Địa lý Tiếng Anh Hóa học Toán
3 Hóa học Vật lý Vật lý Tiếng Anh Toán Vật lý Lịch sử GDCD Tin học Ngữ văn Tiếng Anh Tin học Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học Địa lý Hóa học Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Địa lý
4 Hóa học Vật lý Vật lý Tiếng Anh Toán Vật lý Lịch sử Toán Tin học GDCD Tiếng Anh Tin học Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học Địa lý Hóa học Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Địa lý
5                                                    
T.4 1 Sinh học Toán Tiếng Anh Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Địa lý Vật lý GDCD Sinh học Ngữ văn Tin học Hóa học Lịch sử Tin học Toán
2 Sinh học Toán Tiếng Anh Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Tiếng Anh GDCD Lịch sử Ngữ văn Toán Ngữ văn Tiếng Anh       Vật lý Địa lý Sinh học Tin học Ngữ văn Hóa học Tin học Toán Toán
3 Tin học Địa lý Lịch sử Tin học Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Toán Tin học       Hóa học Địa lý Toán GDCD Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Toán Ngữ văn
4 Địa lý Tin học Lịch sử Tin học Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Toán Tin học       Hóa học                
5                                                    
T.5 1 Tiếng Anh Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh GDCD Vật lý Hóa học Chuyên Tin học Toán Ngữ văn Lịch sử GDCD Tiếng Anh Tin học Toán Toán Sinh học Tiếng Anh Vật lý Toán Ngữ văn Sinh học Địa lý Tiếng Anh
2 Tiếng Anh Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Sinh học Vật lý Hóa học Chuyên Tin học Toán       Tiếng Anh Tin học Toán   Sinh học Tiếng Anh Vật lý GDCD Ngữ văn Sinh học Địa lý Tiếng Anh
3 Toán Ngữ văn Tiếng Anh GDCD Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học Tin học Ngữ văn Hóa học         Vật lý Lịch sử Tin học   Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Sinh học Toán Toán Vật lý Ngữ văn
4 Toán Ngữ văn GDCD Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học Tin học Ngữ văn Hóa học         Vật lý Địa lý Tin học   Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Sinh học Toán Toán Vật lý Ngữ văn
5                                                    
T.6 1 Ngữ văn Lịch sử Tin học Tin học GDCD Lịch sử Sinh học Toán Sinh học Vật lý Lịch sử Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Hóa học Vật lý Toán Toán Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Lịch sử GDCD Địa lý Ngữ văn Hóa học
2 Ngữ văn Lịch sử Tin học Tin học Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Tiếng Anh Vật lý Sinh học Ngữ văn GDCD Tiếng Anh Hóa học Vật lý Ngữ văn Toán Vật lý Hóa học Ngữ văn Vật lý Sinh học Địa lý Tiếng Anh Hóa học
3 Lịch sử Sinh học Chuyên Ngữ văn Lịch sử Hóa học Toán Ngữ văn Toán Toán Tin học Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học Tin học Vật lý GDCD Toán Vật lý Sinh học GDCD Tiếng Anh Lịch sử
4 Lịch sử Sinh học Chuyên Ngữ văn Lịch sử Hóa học Toán Ngữ văn Toán Toán Tin học Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn GDCD Hóa học Tin học                
5                                                    
T.7 1 Tiếng Anh Hóa học Toán Địa lý Tin học Toán Toán Địa lý Vật lý Chuyên Tiếng Anh Lịch sử Tin học Hóa học Sinh học Toán Vật lý Sinh học Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Hóa học GDCD Tiếng Anh
2 Ngữ văn Hóa học Toán Sinh học Tin học Địa lý Hóa học Lịch sử Vật lý Chuyên Ngữ văn GDCD Tin học Hóa học Toán Toán Vật lý Lịch sử Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Vật lý Hóa học Lịch sử Sinh học
3 Ngữ văn Tiếng Anh Toán Toán Địa lý Ngữ văn Hóa học Lịch sử Ngữ văn Toán GDCD Tiếng Anh Toán Toán Lịch sử Sinh học Lịch sử Địa lý Toán Lịch sử Lịch sử Toán Toán Tiếng Anh Toán Sinh học
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
5                                                    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 16-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net