Thông tư 50/2021/TT/BGDĐT sửa đổi quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 50/2021/TT/BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2002/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Xem văn bản Xem Online
Tải về