SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 16/04/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Huỳnh Thu

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11SI-Tiếng Anh   11LY-Tiếng Anh 11SI-Tiếng Anh
2 11HOA-Tiếng Anh   11SI-Tiếng Anh   11LY-Tiếng Anh  
3 11HOA-Tiếng Anh          
4 11LY-Tiếng Anh       11HOA-Tiếng Anh  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10D2-Tiếng Anh   11D-Tiếng Anh      
2 10D2-Tiếng Anh   11D-Tiếng Anh      
3 11D-Tiếng Anh   10D2-Tiếng Anh      
4 11D-Tiếng Anh   10D2-Tiếng Anh      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net