SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Hiền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10SU-Tiếng Anh 11TIN-Tiếng Anh   11TIN-Tiếng Anh  
2   10SU-Tiếng Anh     11TIN-Tiếng Anh  
3   11VAN-Tiếng Anh 11VAN-Tiếng Anh 10HOA-Tiếng Anh 10HOA-Tiếng Anh  
4   11VAN-Tiếng Anh 10SU-Tiếng Anh 10HOA-Tiếng Anh    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A1-Tiếng Anh   10A1-Tiếng Anh   10D1-Tiếng Anh  
2 10A1-Tiếng Anh   10A1-Tiếng Anh   10D1-Tiếng Anh  
3 10D1-Tiếng Anh          
4 10D1-Tiếng Anh          
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net