SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Tùng Thi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12D2-Tiếng Anh   12D2-Tiếng Anh 12A-Tiếng Anh
2     12D2-Tiếng Anh   12D2-Tiếng Anh  
3           12VS-Tiếng Anh
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12HOA-Tiếng Anh     12HOA-Tiếng Anh  
2         12HOA-Tiếng Anh  
3   12VS-Tiếng Anh     12A-Tiếng Anh  
4   12VS-Tiếng Anh     12A-Tiếng Anh  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net