SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Văn Tuệ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A2-Tiếng Anh 11A1-Tiếng Anh   11A2-Tiếng Anh  
2   11A2-Tiếng Anh 11A1-Tiếng Anh   11A2-Tiếng Anh  
3 10DIA-Tiếng Anh 11A1-Tiếng Anh 10SI-Tiếng Anh   10SI-Tiếng Anh 11TO-Tiếng Anh
4 10DIA-Tiếng Anh 11A1-Tiếng Anh 10SI-Tiếng Anh   10DIA-Tiếng Anh  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     11TO-Tiếng Anh      
4     11TO-Tiếng Anh      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net