SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Võ Quang Vinh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10LY-Toán 11B1-Toán   11B2-Toán 11SI-Toán
2 11TIN-Toán 10LY-Toán 11B1-Toán   11B2-Toán 11SI-Toán
3 11TIN-Toán 11B2-Toán     11B1-Toán 10LY-Toán
4   11B2-Toán     11B1-Toán 11TIN-Sinh hoạt
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11SI-Toán        
2   11SI-Toán        
3   11TIN-Toán        
4   11TIN-Toán        
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net