SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Tráng Trinh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D1-Tiếng Anh 10ANH-Tiếng Anh 10ANH-Tiếng Anh   12D1-Tiếng Anh
2 12A2-Tiếng Anh 12D1-Tiếng Anh 10ANH-Tiếng Anh 10ANH-Tiếng Anh   12D1-Tiếng Anh
3 12A2-Tiếng Anh     12A2-Tiếng Anh   12D1-Tiếng Anh
4 12A2-Tiếng Anh     12A2-Tiếng Anh    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net