SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Tráng Trinh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B-Tiếng Anh 10ANH-Tiếng Anh   10LY-Tiếng Anh
2 10ANH-Tiếng Anh   12B-Tiếng Anh 10ANH-Tiếng Anh 10LY-Tiếng Anh 10LY-Tiếng Anh
3 10ANH-Tiếng Anh   10VAN-Tiếng Anh   12B-Tiếng Anh 10VAN-Tiếng Anh
4     10VAN-Tiếng Anh   12B-Tiếng Anh  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A2-Tiếng Anh   12D1-Tiếng Anh   12A2-Tiếng Anh  
2 12A2-Tiếng Anh   12D1-Tiếng Anh   12A2-Tiếng Anh  
3 12D1-Tiếng Anh          
4 12D1-Tiếng Anh          
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net