SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hoa Mai

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10DIA-Địa lí  
2 9A-Địa lí       10DIA-Địa lí 12TO-Địa lí
3     12HOA-Địa lí 12LS-Địa lí 9C-Địa lí 12TO-Địa lí
4 9B-Địa lí   12HOA-Địa lí 12LS-Địa lí 9D-Địa lí 10DIA-Sinh hoạt
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11C-Địa lí      
2     11C-Địa lí      
3 10C-Địa lí       11C-Địa lí  
4 10C-Địa lí       11C-Địa lí  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net