SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thùy Uyên

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B-Địa lí 10ANH-Địa lí   10VAN-Địa lí HOP
2   12B-Địa lí     10HOA-Địa lí HOP
3 12DA-Địa lí 12VS-Địa lí 10SU-Địa lí   12A-Địa lí HOP
4 12DA-Địa lí 12VS-Địa lí 10SI-Địa lí   12A-Địa lí  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12C-Địa lí          
2 12C-Địa lí          
3         12C-Địa lí  
4         12C-Địa lí  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net