SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Đinh Thị Phúc Trang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9A-Ngữ văn 9C-Ngữ văn 9C-Ngữ văn  
2 11LY-Ngữ văn   9A-Ngữ văn 9C-Ngữ văn 9C-Ngữ văn  
3 11LY-Ngữ văn       9A-Ngữ văn  
4         9A-Ngữ văn  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9C-Ngữ văn     9C-Ngữ văn  
2   9C-Ngữ văn     9C-Ngữ văn  
3   9A-Ngữ văn 11LY-Ngữ văn   9A-Ngữ văn  
4   9A-Ngữ văn 11LY-Ngữ văn   9A-Ngữ văn  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net