SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Đinh Thị Phương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9B-Ngữ văn       11QG-Ngữ văn
2 9B-Ngữ văn 9B-Ngữ văn       11TIN-Ngữ văn
3 9B-Ngữ văn     11SD-Ngữ văn   11TIN-Ngữ văn
4 11QG-Ngữ văn     11SD-Ngữ văn    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11TIN-Ngữ văn      
2     11TIN-Ngữ văn      
3   9B-Ngữ văn 11SD-Ngữ văn   9B-Ngữ văn  
4   9B-Ngữ văn 11SD-Ngữ văn   9B-Ngữ văn  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net