SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Hòa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10SU-Hóa học   11ANH-Hóa học 10LY-Hóa học  
2   10SU-Hóa học   11ANH-Hóa học 10LY-Hóa học  
3 11VAN-Hóa học 10ANH-Hóa học 10DIA-Hóa học 10TIN-Hóa học 11TO-Hóa học  
4 11VAN-Hóa học 10ANH-Hóa học 10DIA-Hóa học 10TIN-Hóa học 11TO-Hóa học  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net