SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Sỹ Tín

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B1-Hóa học 9C-Hóa học   11B1-Hóa học  
2   11B1-Hóa học 9C-Hóa học   11B1-Hóa học 11SD-Hóa học
3 11SI-Hóa học 9D-Hóa học 9A-Hóa học   HOP 11SD-Hóa học
4 11SI-Hóa học 9D-Hóa học 9A-Hóa học   HOP  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11TIN-Hóa học 12LS-Hóa học      
2   11TIN-Hóa học 12LS-Hóa học      
3   12A-Hóa học        
4   12A-Hóa học        
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net