SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Sỹ Tín

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11SI-Hóa học 9C-Hóa học 11TIN-Hóa học   12LS-Hóa học
2 11SD-Hóa học 11SI-Hóa học 9C-Hóa học 11TIN-Hóa học    
3 11SD-Hóa học 9D-Hóa học 9A-Hóa học      
4 12A-Hóa học 9D-Hóa học 9A-Hóa học      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B1-Hóa học          
2 11B1-Hóa học          
3         11B1-Hóa học  
4         11B1-Hóa học  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net