SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 16/04/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Thu Thanh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           11HOA-Hóa học
2 11LY-Hóa học         11HOA-Hóa học
3 11LY-Hóa học 12A1-Hóa học     12A2-Hóa học  
4   12A1-Hóa học     12A2-Hóa học  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B2-Hóa học       11A3-Hóa học  
2 11B2-Hóa học       11A3-Hóa học  
3 11A3-Hóa học       11B2-Hóa học  
4 11A3-Hóa học       11B2-Hóa học  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net