SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 20/08/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Sửu

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10ANH-Hóa học   10SD-Hóa học    
2   10ANH-Hóa học   10SD-Hóa học    
3         10VAN-Hóa học  
4         10VAN-Hóa học  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12TIN-Hóa học        
2   12TIN-Hóa học        
3   12VAN-Hóa học 12SD-Hóa học   12ANH-Hóa học  
4   12VAN-Hóa học 12SD-Hóa học   12ANH-Hóa học  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net