SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Sửu

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10SI-Hóa học       12VS-Hóa học
2 12B-Hóa học 10SI-Hóa học        
3 10VAN-Hóa học 10TO-Hóa học       12DA-Hóa học
4 10VAN-Hóa học 10TO-Hóa học       12DA-Sinh hoạt
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B1-Hóa học   12A3-Hóa học   12B1-Hóa học  
2 12B1-Hóa học   12A3-Hóa học   12B1-Hóa học  
3         12A3-Hóa học  
4         12A3-Hóa học  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net