SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Sang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11HOA-Vật lí 11SI-Vật lí  
2       11HOA-Vật lí 11SI-Vật lí  
3     11TIN-Vật lí 12VS-Vật lí 12VS-Vật lí  
4     11TIN-Vật lí 12VS-Vật lí 12VS-Vật lí  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12A3-Vật lí   11A2-Vật lí      
2 12A3-Vật lí   11A2-Vật lí      
3     12A3-Vật lí   11A2-Vật lí  
4     12A3-Vật lí   11A2-Vật lí  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net