SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Đinh Văn Chánh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A4-Vật lí   11QG-Vật lí 12A4-Vật lí 12B-Vật lí
2   12A4-Vật lí   11QG-Vật lí 12A4-Vật lí 12B-Vật lí
3     11A1-Vật lí   11A1-Vật lí  
4     11A1-Vật lí   11A1-Vật lí  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A-Vật lí     11TO-Vật lí  
2   12A-Vật lí     11TO-Vật lí  
3   11ANH-Vật lí        
4   11ANH-Vật lí        
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net