SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Hữu Nghị

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12HOA-Vật lí     12HOA-Vật lí 10SU-Vật lí
2   12HOA-Vật lí     12HOA-Vật lí 10SU-Vật lí
3   12LS-Vật lí   10TIN-Vật lí 12LS-Vật lí  
4   12LS-Vật lí   10TIN-Vật lí 12LS-Vật lí 12LS-Sinh hoạt
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A4-Vật lí      
2     10A4-Vật lí      
3 10A4-Vật lí   12A2-Vật lí   12A2-Vật lí  
4 10A4-Vật lí   12A2-Vật lí   12A2-Vật lí  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net