SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Đào Hữu Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A1-Vật lí   10ANH-Vật lí 12A1-Vật lí 10TO-Vật lí
2   12A1-Vật lí   10ANH-Vật lí 12A1-Vật lí 10TO-Vật lí
3       12DA-Vật lí HOP  
4       12DA-Vật lí HOP  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A3-Vật lí        
2   10A3-Vật lí        
3   12TO-Vật lí 10A3-Vật lí      
4   12TO-Vật lí 10A3-Vật lí      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net