SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/02/2018


Thời khóa biểu giáo viên: Đào Hữu Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10ANH-Vật lí 10TO-Vật lí 12DA-Vật lí 12TO-Vật lí HOP
2   10ANH-Vật lí 10TO-Vật lí 12DA-Vật lí 12TO-Vật lí HOP
3   12DA-Vật lí 12TO-Vật lí     HOP
4   12DA-Vật lí 12TO-Vật lí      
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10A3-Vật lí       12A1-Vật lí  
2 10A3-Vật lí       12A1-Vật lí  
3 12A1-Vật lí   10A3-Vật lí      
4 12A1-Vật lí   10A3-Vật lí      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net