SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 20/11/2017


Thời khóa biểu giáo viên: Thái Thị Kim Liên

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9A-Toán   9A-Toán    
2 10DIA-Toán 9A-Toán   9A-Toán    
3 9D-Toán     10DIA-Toán 9D-Toán  
4 9D-Toán     10DIA-Toán 9D-Toán 9D-Sinh hoạt
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9A-Toán 9D-Toán      
2   9A-Toán 9D-Toán      
3     9A-Toán   9D-Toán  
4     9A-Toán   9D-Toán  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net