TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC, ÂM NHẠC, MỸ THUẬT HỌC K̀ 1, NĂM HỌC 2017-2018

TUẦN 4 (Áp dụng từ ngày 04/9/2017)

1. BUỔI SÁNG

Lớp

Tiết

10 Hóa,
10 Địa

10 Tin,
10 Lư

10 Toán,
10 Sinh

10 Văn, 10 Sử, 10 Anh

Thứ 3

4

Thể dục
TTB.Anh

 

 

 

Thứ 4

4

 

Thể dục
LV.Nguyên

 

 

Thứ 5

4

 

 

Thể dục
LV.Nguyên

 

Thứ 6

4

 

 

 

Thể dục
NT.Nguyên

2. BUỔI CHIỀU

Thứ

Tiết

9A

9B

9C

9D

11 Toán,
11 Tin

11 Lư,
11 Hóa

11 Sinh,
11 Văn

11 Sử-Địa, 11Anh

Thứ 2

1

Thể dục
NĐ.Quang

Thể dục
NĐ.Quang

Mỹ thuật
LTT.Vy

Âm nhạc
NNQ.Hương

 

 

 

 

2

Thể dục
NĐ.Quang

Thể dục
NĐ.Quang

Âm nhạc
NNQ.Hương

Mỹ thuật
LTT.Vy

 

 

 

 

3

Mỹ thuật
LTT.Vy

Âm nhạc
NNQ.Hương

Thể dục
NĐ.Quang

Thể dục
NĐ.Quang

 

 

 

 

4

Âm nhạc
NNQ.Hương

Mỹ thuật
LTT.Vy

Thể dục
NĐ.Quang

Thể dục
NĐ.Quang

 

 

 

 

Thứ 7

1,2

 

 

 

 

Thể dục
PN.Anh

Thể dục
NT.Nguyên

 

 

3,4

 

 

 

 

 

 

Thể dục
PN.Anh

Thể dục
NT.Nguyên