SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 19/11/2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Ngọc ánh                                                            
Trần Công Hoan               12SD 12SD                                          
Đỗ Thanh Diễn                     10A4 10A4                     10A4 10A4            
Nguyễn Thị Thanh Tâm           10B1 10B1       10B1 10B1 10B2 10B2                 10B2 10B2            
Võ Xuân Cát                                                            
Hoàng Đức Quốc           12TIN 12TIN 12HOA 12HOA                       12TIN 12TIN 12HOA 12HOA            
Võ Quang Vinh           10A1 10A1 12LY 12LY     11TIN 11TIN               12LY 12LY 10A1 10A1            
Mai Thị Hoài An           10D2 10D2 10D1 10D1   10D1 10D1 10D2 10D2             12SI 12SI                
Nguyễn Thị Phương Diễm           9C 9C 11VAN 11VAN   9B 9B 9C 9C             12VAN 12VAN 9B 9B            
Nguyễn Thị Tuyết Nga             11LY 11LY                         11LY 11LY                
Thái Thị Kim Liên           9A 9A 11ANH 11ANH                           9A 9A            
Nguyễn Thị Búp               10A3 10A3   10A2 10A2 10A3 10A3                 10A2 10A2            
Nguyễn Văn Mến           11SI 11SI       11DIA 11DIA                                    
Lê Thị Nguyệt           11TO 11TO                           11HOA 11HOA                
Đào Hữu Hà                                                            
Lê Hữu Nghị                     12TIN 12TIN 12HOA 12HOA                                
Đinh Văn Chánh               12ANH 12ANH     11VAN 11VAN               11TO 11TO                
Hoàng Thị Sang                     12SI 12SI 12TO 12TO                                
Huỳnh Dương Tuyết Lan           10A3 10A3 10A4 10A4   11SI 11SI 11DIA 11DIA             10A4 10A4 10A3 10A3            
Nguyễn Thanh Trường                         12VAN 12VAN                 12LY 12LY            
Huỳnh Thị Thùy Trâm           10A2 10A2 11SU 11SU   10A1 10A1 10A2 10A2             10A1 10A1 11LY 11LY            
Lê Thị Thủy           11HOA 11HOA       12TO 12TO                                    
Phạm Thị Thu Thanh                                                            
Lê Thị Sửu           12VAN 12VAN 12TIN 12TIN   12SD 12SD                 12ANH 12ANH                
Nguyễn Thị Hoàng Yến           10B2 10B2 10B1 10B1                       10B2 10B2 10B1 10B1            
Nguyễn Thị Thanh Hương                                                            
Lê Sỹ Tín           11VAN 11VAN 11SI 11SI   11TO 11TO                 11DIA 11DIA                
Trần Thị Hòa           10A4 10A4 11TIN 11TIN   10A3 10A3 10A4 10A4             10A3 10A3 11SU 11SU            
Lê Thị Thanh                     11HOA 11HOA 12TIN 12TIN                 12ANH 12ANH            
Nguyễn Thị Xuân Giang                                                            
Nguyễn Thị Thủy Bình           12SI 12SI 10B2 10B2   10B2 10B2 12SD 12SD                                
Thái Thị Lam                     12LY 12LY 11ANH 11ANH             12TO 12TO 12VAN 12VAN            
Đỗ Thị Mộng Vi                     12HOA 12HOA 10B1 10B1             10B1 10B1                
Hồ Thị Mỹ Quý                                         11TIN 11TIN                
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền                                                            
Phạm Tấn Khắc                                                            
Hồ Hữu Sơn           12LY 12LY 12VAN 12VAN       12ANH 12ANH             12HOA 12HOA 12SI 12SI            
Lê Quang Tâm               12TO 12TO                                          
Lê Văn Trung                                                            
Nguyễn Thị Phương                                                            
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên                                                            
Nguyễn Thị Nhung                                                            
Phan Đức                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                                                            
Nguyễn Thị Thùy Tiên           12ANH 12ANH 11DIA 11DIA                           12TO 12TO            
Hồ Thị Thúy Hoa           12SD 12SD 9A 9A   9A 9A 12LY 12LY                                
Nguyễn Thị Hồng Xuyến                                         11VAN 11VAN 12TIN 12TIN            
Võ Thị Hương Thủy                     10D2 10D2 12SI 12SI                 10D2 10D2            
Đinh Thị Phương           11SU 11SU 9C 9C   11SU 11SU 11LY 11LY             9C 9C 11TO 11TO            
Đoàn Thị Trúc           11TIN 11TIN           10D1 10D1             10D1 10D1 11HOA 11HOA            
Đinh Thị Phúc Trang           11ANH 11ANH 9B 9B   11ANH 11ANH 11SI 11SI             9B 9B                
Nguyễn Thị Thu Thủy                                                            
Nguyễn Trung Quân                                                            
Nguyễn Hồng Vân                                                            
Trần Thị Phượng                                                            
Nguyễn Thị Hạnh           12TO 12TO 12SI 12SI                       12SD 12SD                
Đinh Thị Mỹ Vy                                                            
Võ Thị Hiền                                                            
Đoàn Vũ Lâm Uyên           11LY   11TO     11TIN   11HOA                   11SI              
Nguyễn Thái Sơn                     11VAN   11SU               11ANH   11DIA              
Phạm Thị Tâm                                                            
Trần Thùy Uyên                                                            
Nguyễn Thị Hoa Mai                                                            
Vũ Tuấn Anh                                                            
Bạch Thị út Loan                                                            
Phan Thị Thanh Huyền                                                            
Nguyễn Văn Định                     9C 9C 9A 9A             9A 9A 9C 9C            
Trần Tráng Trinh                                             12SD 12SD            
Lê Thanh Bình                                                            
Nguyễn Thị Hồng Quang                     11LY 11LY                 11SI 11SI 11VAN 11VAN            
Lê Thị Văn Tuệ           12HOA 12HOA 10A1 10A1       10A1 10A1                                
Bùi Thị Tùng Thi               10A2 10A2   12VAN 12VAN                 10A2 10A2                
Lê Thị Hiền           10D1 10D1 10D2 10D2                       10D2 10D2 10D1 10D1            
Lê Quốc Nam           9B 9B       12ANH 12ANH 9B 9B                                
Trần Thị Huỳnh Thu                         11TO 11TO               11ANH 11ANH              
Nguyễn Thị Hương           11DIA 11DIA 11HOA 11HOA                       11SU 11SU 11TIN 11TIN            
Tôn Thất Bảo Anh                                                            
Phạm Ngọc Anh                                                            
Nguyễn Đạo Quang                                                            
Nguyễn Thiện Nguyên                                                            
Lê Văn Nguyên                                                            
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương                                                            
Lê Thị Tường Vy                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net