SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 26/08/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Ngọc ánh           12A4 12A4 12A3 12A3   12A4 12A4                     12A3 12A3            
Trần Công Hoan           12A2 12A2 12A1 12A1   12A2 12A2                     12A1 12A1            
Đỗ Thanh Diễn                                                            
Nguyễn Thị Thanh Tâm           10A3 10A3 10A4 10A4                       10A3 10A3 10A4 10A4            
Võ Xuân Cát           12B2 12B2       12B2 12B2 12B1 12B1                 12B1 12B1            
Hoàng Đức Quốc               12D2 12D2   12D1 12D1 12D2 12D2                 12D1 12D1            
Võ Quang Vinh               11B2 11B2       11B1 11B1             11B1 11B1 11B2 11B2            
Mai Thị Hoài An           9A 9A 9B 9B   9B 9B 11D1 11D1             11D1 11D1 9A 9A            
Nguyễn Thị Tuyết Nga               10A1 10A1   10A2 10A2 10A1 10A1             10A2 10A2                
Thái Thị Kim Liên           10B2 10B2       10B2 10B2 10B1 10B1             10B1 10B1                
Nguyễn Thị Búp               10D1 10D1   10D1 10D1 10D2 10D2                 10D2 10D2            
Nguyễn Văn Mến           11A3 11A3 11D2 11D2   11A4 11A4 11A3 11A3             11A4 11A4 11D2 11D2            
Lê Thị Nguyệt           11A2 11A2 11A1 11A1   11A2 11A2 11A1 11A1                                
Đào Hữu Hà           12A1 12A1 11A2 11A2       12A1 12A1             11A2 11A2                
Lê Hữu Nghị           11A1 11A1 12A4 12A4                       12A4 12A4 11A1 11A1            
Đinh Văn Chánh           12A3 12A3 12A2 12A2       12A3 12A3             12A2 12A2                
Hoàng Thị Sang                                                            
Huỳnh Dương Tuyết Lan                                                            
Nguyễn Thanh Trường           10A2 10A2 11A4 11A4   11A3 11A3 10A2 10A2             11A3 11A3 11A4 11A4            
Huỳnh Thị Thùy Trâm           10A1 10A1 10A3 10A3   10A4 10A4 10A3 10A3             10A4 10A4 10A1 10A1            
Lê Thị Thủy           12B1 12B1 12B2 12B2   12B1 12B1                 12B2 12B2                
Phạm Thị Thu Thanh                     12A3 12A3 12A4 12A4             12A3 12A3 12A4 12A4            
Lê Thị Sửu           11B1 11B1           11B2 11B2             11B2 11B2 11B1 11B1            
Nguyễn Thị Hoàng Yến           10B1 10B1 10B2 10B2                       10B2 10B2 10B1 10B1            
Nguyễn Thị Thanh Hương                                                            
Lê Sỹ Tín           11A4 11A4 11A3 11A3       11A4 11A4                 11A3 11A3            
Trần Thị Hòa           10A4 10A4       10A3 10A3 10A4 10A4                 10A3 10A3            
Lê Thị Thanh               11B1 11B1   11B1 11B1                                    
Nguyễn Thị Xuân Giang                         12B2 12B2                 12B2 12B2            
Nguyễn Thị Thủy Bình                         10B2 10B2                 10B2 10B2            
Thái Thị Lam               12B1 12B1                       12B1 12B1                
Đỗ Thị Mộng Vi               10B1 10B1   10B1 10B1                                    
Hồ Thị Mỹ Quý           11B2 11B2       11B2 11B2                                    
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền                                                            
Phạm Tấn Khắc                                                            
Hồ Hữu Sơn                                                            
Lê Quang Tâm                                                            
Lê Văn Trung                                                            
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên           12C 12C 12D1 12D1       12D1 12D1             12C 12C                
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                                                            
Nguyễn Thị Thùy Tiên                     12D2 12D2                     12D2 12D2            
Hồ Thị Thúy Hoa           9B 9B                               9B 9B            
Nguyễn Thị Hồng Xuyến               11D1 11D1   11D1 11D1                                    
Võ Thị Hương Thủy               10D2 10D2                       10D2 10D2                
Đinh Thị Phương           11D2 11D2           11D2 11D2                                
Đoàn Thị Trúc           10D1 10D1                           10D1 10D1                
Đinh Thị Phúc Trang               9A 9A   9A 9A                                    
Nguyễn Thị Thu Thủy                                                            
Nguyễn Trung Quân               12C 12C   12C 12C                                    
Nguyễn Hồng Vân                                                            
Trần Thị Phượng                                                            
Nguyễn Thị Hạnh                                                            
Đinh Thị Mỹ Vy                                                            
Võ Thị Hiền                                                            
Đoàn Vũ Lâm Uyên                                                            
Nguyễn Thái Sơn                                                            
Phạm Thị Tâm                                                            
Trần Thùy Uyên                         12C 12C                 12C 12C            
Nguyễn Thị Hoa Mai                                                            
Vũ Tuấn Anh                                                            
Bạch Thị út Loan                                                            
Phan Thị Thanh Huyền                                                            
Nguyễn Văn Định                         9B 9B             9B 9B                
Trần Tráng Trinh                     12A1 12A1 12A2 12A2             12A1 12A1 12A2 12A2            
Lê Thanh Bình           12D1 12D1                           12D1 12D1                
Nguyễn Thị Hồng Quang           10D2 10D2 10A2 10A2   10D2 10D2                     10A2 10A2            
Lê Thị Văn Tuệ           11D1 11D1                               11D1 11D1            
Bùi Thị Tùng Thi                         9A 9A             9A 9A                
Lê Thị Hiền                     10A1 10A1 10D1 10D1             10A1 10A1 10D1 10D1            
Lê Quốc Nam           12D2 12D2                           12D2 12D2                
Trần Thị Huỳnh Thu                     11A1 11A1 11A2 11A2             11A1 11A1 11A2 11A2            
Nguyễn Thị Hương                     11D2 11D2                 11D2 11D2                
Tôn Thất Bảo Anh                                                            
Phạm Ngọc Anh                                                            
Nguyễn Thiện Nguyên                                                            
Lê Văn Nguyên                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net