SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 11/02/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Ngọc ánh                         12B1 12B1                 12B1 12B1            
Trần Công Hoan 12A1 12A1                 12A1 12A1 12D1 12D1                 12D1 12D1            
Đỗ Thanh Diễn     10A4 10A4             12A4 12A4                 12A4 12A4 10A4 10A4            
Nguyễn Thị Thanh Tâm 10B1 10B1                 10B1 10B1 10B2 10B2                 10B2 10B2            
Võ Xuân Cát                     12A2 12A2 12B2 12B2             12B2 12B2 12A2 12A2            
Hoàng Đức Quốc 12A3 12A3 12D2 12D2                                 12A3 12A3 12D2 12D2            
Võ Quang Vinh 10A1 10A1 11B1 11B1                 10A1 10A1             11B1 11B1                
Mai Thị Hoài An 10D2 10D2 10D1 10D1             10D1 10D1 10D2 10D2                                
Nguyễn Thị Phương Diễm                     9B 9B 9C 9C             9C 9C 9B 9B            
Nguyễn Thị Tuyết Nga                     11A4 11A4 11D2 11D2             11D2 11D2 11A4 11A4            
Thái Thị Kim Liên 9A 9A 11A2 11A2                                 11A2 11A2 9A 9A            
Nguyễn Thị Búp     10A3 10A3             10A2 10A2 10A3 10A3                 10A2 10A2            
Nguyễn Văn Mến                     11D1 11D1 11A1 11A1             11D1 11D1 11A1 11A1            
Lê Thị Nguyệt                     11B2 11B2 11A3 11A3             11A3 11A3 11B2 11B2            
Đào Hữu Hà 11A1 11A1 12A4 12A4             11A1 11A1 12A4 12A4                                
Lê Hữu Nghị 11A2 11A2 12A1 12A1                 11A2 11A2             12A1 12A1                
Đinh Văn Chánh 12A2 12A2                 12A3 12A3                 12A2 12A2 12A3 12A3            
Hoàng Thị Sang                                                            
Huỳnh Dương Tuyết Lan 10A3 10A3                 10A4 10A4                 10A4 10A4 10A3 10A3            
Nguyễn Thanh Trường 11A3 11A3 11A4 11A4             11A3 11A3 11A4 11A4                                
Huỳnh Thị Thùy Trâm     10A2 10A2             10A1 10A1 10A2 10A2             10A1 10A1                
Lê Thị Thủy 12A4 12A4 12A3 12A3                 12A3 12A3                 12A4 12A4            
Phạm Thị Thu Thanh 12B1 12B1 12B2 12B2                                 12B1 12B1 12B2 12B2            
Lê Thị Sửu 11B1 11B1 11B2 11B2             11B1 11B1                 11B2 11B2                
Nguyễn Thị Hoàng Yến 10B2 10B2 10B1 10B1                                 10B2 10B2 10B1 10B1            
Nguyễn Thị Thanh Hương                                                            
Lê Sỹ Tín 11A4 11A4 11A3 11A3                                 11A4 11A4 11A3 11A3            
Trần Thị Hòa 10A4 10A4                 10A3 10A3 10A4 10A4             10A3 10A3                
Lê Thị Thanh 11B2 11B2                     11B2 11B2                                
Nguyễn Thị Xuân Giang 12B2 12B2                 12B2 12B2                                    
Nguyễn Thị Thủy Bình     10B2 10B2             10B2 10B2                                    
Thái Thị Lam     12B1 12B1             12B1 12B1                                    
Đỗ Thị Mộng Vi                         10B1 10B1             10B1 10B1                
Hồ Thị Mỹ Quý                         11B1 11B1                 11B1 11B1            
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền                                                            
Phạm Tấn Khắc                                                            
Hồ Hữu Sơn                                                            
Lê Quang Tâm                                                            
Lê Văn Trung                                                            
Nguyễn Thị Phương                                                            
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên 12D2 12D2 11C 11C             11C 11C 12D2 12D2                                
Nguyễn Thị Nhung 11D1 11D1 12D1 12D1             12D1 12D1 11D1 11D1                                
Phan Đức                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh     12C 12C                                 12C 12C                
Nguyễn Thị Thùy Tiên                                                            
Hồ Thị Thúy Hoa                     9A 9A                 9A 9A                
Nguyễn Thị Hồng Xuyến     11D2 11D2             11D2 11D2                                    
Võ Thị Hương Thủy                     10D2 10D2                     10D2 10D2            
Đinh Thị Phương     9C 9C                                     9C 9C            
Đoàn Thị Trúc                         10D1 10D1             10D1 10D1                
Đinh Thị Phúc Trang     9B 9B                                 9B 9B                
Nguyễn Thị Thu Thủy                                                            
Nguyễn Trung Quân                     12C 12C                     12C 12C            
Nguyễn Hồng Vân                                                            
Trần Thị Phượng                         11C 11C             11C 11C                
Nguyễn Thị Hạnh                                                            
Đinh Thị Mỹ Vy                                                            
Võ Thị Hiền                                                            
Đoàn Vũ Lâm Uyên                                                            
Nguyễn Thái Sơn                                                            
Phạm Thị Tâm                                                            
Trần Thùy Uyên 12C 12C                     12C 12C                                
Nguyễn Thị Hoa Mai                                                            
Vũ Tuấn Anh                                                            
Bạch Thị út Loan 11C 11C                                         11C 11C            
Phan Thị Thanh Huyền                                                            
Nguyễn Văn Định 9C 9C 9A 9A             9C 9C 9A 9A                                
Trần Tráng Trinh     12A2 12A2             12D2 12D2 12A2 12A2             12D2 12D2                
Lê Thanh Bình                                                            
Nguyễn Thị Hồng Quang     11A1 11A1             11A2 11A2                 11A1 11A1 11A2 11A2            
Lê Thị Văn Tuệ 12D1 12D1 10A1 10A1                                 12D1 12D1 10A1 10A1            
Bùi Thị Tùng Thi 10A2 10A2                     12A1 12A1             10A2 10A2 12A1 12A1            
Lê Thị Hiền 10D1 10D1 10D2 10D2                                 10D2 10D2 10D1 10D1            
Lê Quốc Nam 9B 9B                     9B 9B                                
Trần Thị Huỳnh Thu     11D1 11D1                                     11D1 11D1            
Nguyễn Thị Hương 11D2 11D2                                         11D2 11D2            
Tôn Thất Bảo Anh                                                            
Phạm Ngọc Anh                                                            
Nguyễn Đạo Quang                                                            
Nguyễn Thiện Nguyên                                                            
Lê Văn Nguyên                                                            
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương                                                            
Lê Thị Tường Vy                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net