SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 26/08/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Ngọc ánh                     12SI 12SI                             12SI 12SI    
Trần Công Hoan     12HOA 12HOA                       12ANH 12ANH       12HOA 12HOA       12ANH 12ANH   12ANH  
Đỗ Thanh Diễn                                                            
Nguyễn Thị Thanh Tâm                     10HOA 10HOA       10HOA 10ANH 10TIN         10TIN 10TIN   10ANH 10ANH   10TIN  
Võ Xuân Cát                     11TO 11TO                             11TO 11TO 11TO  
Hoàng Đức Quốc           12TO 12TO 12SU 12SU             12VAN 12VAN 12TO 12TO   12SU 12SU 12VAN 12VAN         12TO  
Võ Quang Vinh   12DIA 12DIA               11SI 11SI 12DIA 12DIA   11SI 11SI 12LY 12LY             12LY 12LY   12LY  
Mai Thị Hoài An           10TO 10TO 10TO                             10TO 10TO         10TO  
Nguyễn Thị Tuyết Nga           11VAN 11VAN 11SD 11SD   11HOA 11HOA                 11VAN 11VAN 11HOA 11HOA   11SD 11SD   11HOA  
Thái Thị Kim Liên           11LY 11LY 11ANH 11ANH   9B 9B                 11ANH 11ANH 11LY 11LY     9B 9B 11LY  
Nguyễn Thị Búp     9A 9A       10LY 10LY             9A 9A 10SD 10SD             10SD   10LY 9A  
Nguyễn Văn Mến                                   11TIN 11TIN               11TIN 11TIN    
Lê Thị Nguyệt   12TIN 12TIN 10SI                       10VAN 10VAN 10SI 10SI   12TIN 12TIN   10VAN         12TIN  
Đào Hữu Hà               11SI 11SI             11VAN 11VAN                 12TO 12TO      
Lê Hữu Nghị   10SI 10SI     10SD 10SD 12SI 12SI   12SU 12SU 12HOA 12HOA                       10HOA 10HOA      
Đinh Văn Chánh                     11LY 11LY       10TO 10TO 12ANH 12ANH   10VAN 10VAN 12DIA 12DIA   10TIN 10TIN      
Hoàng Thị Sang           11SD 11SD 10ANH 10ANH   11ANH 11ANH 11HOA 11HOA                                
Huỳnh Dương Tuyết Lan                                                            
Nguyễn Thanh Trường   12LY 12LY               12TIN 12TIN                 9B 9B 9A 9A   12VAN 12VAN      
Huỳnh Thị Thùy Trâm                     11TIN 11TIN 11TO 11TO             10LY 10LY       10LY 10LY   10LY  
Lê Thị Thủy               12HOA 12HOA       9B 9B                                
Phạm Thị Thu Thanh                               12TO 12TO                 11HOA 11HOA      
Lê Thị Sửu   10TIN 10TIN     10VAN 10VAN 11VAN 11VAN   10LY 10LY       11LY 11LY 10ANH 10ANH   10SD 10SD 11SD 11SD            
Nguyễn Thị Hoàng Yến                         10HOA 10HOA       10HOA 10HOA   11TO 11TO             10HOA  
Nguyễn Thị Thanh Hương                                                            
Lê Sỹ Tín           12TIN 12TIN 12VAN 12VAN   12DIA 12DIA 9A 9A   12SI 12SI       12LY 12LY 12ANH 12ANH            
Trần Thị Hòa   11ANH 11ANH     11TIN 11TIN                     12SU 12SU   10SI 10SI 11SI 11SI   10TO 10TO   11ANH  
Lê Thị Thanh                     12ANH 12ANH 12TIN 12TIN   11HOA 11HOA                 11SI 11SI      
Nguyễn Thị Xuân Giang           10SI 10SI       10SI                       12TO 12TO   11LY 11LY   10SI  
Nguyễn Thị Thủy Bình           12SU 12SU       9A 9A   10TIN   9B 9B 10VAN         12SI 12SI       10SD 12SI  
Thái Thị Lam   10HOA   10ANH   12DIA 12DIA                 12LY 12LY   10LY                 10TO 12DIA  
Đỗ Thị Mộng Vi                     12HOA 12HOA 12VAN 12VAN       11TO 11TO   11SD 11SD       11VAN 11VAN   12HOA  
Hồ Thị Mỹ Quý     11TIN 11TIN                                     11ANH 11ANH         11TIN  
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền                                                         11SI  
Phạm Tấn Khắc             9B 9A                                            
Hồ Hữu Sơn   10SD 10SD     12LY 12LY 10VAN 10VAN   12TO 12TO 12SI 12SI   12HOA 12HOA       10ANH 10ANH 12TIN 12TIN            
Lê Quang Tâm   12SU 12SU 11SI     11ANH 12ANH 12ANH   12VAN 12VAN 11VAN     12DIA 12DIA 11SD 11HOA                      
Lê Văn Trung   11TIN       10LY 10LY 10TIN 10TIN   10TO 10TO 10SI 10SI             10TIN 10TIN 10HOA 10HOA   11TO   11LY    
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên   11LY 11LY     12VAN 12VAN                     11LY 11LY                 12VAN    
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                                                            
Nguyễn Thị Thùy Tiên   12ANH 11HOA 11HOA               12LY 12ANH 12ANH             11HOA 11HOA 12LY 12LY            
Hồ Thị Thúy Hoa   9B 9B 12TO                         12SU 9B 9B   12TO 12TO         12SU 12SU    
Nguyễn Thị Hồng Xuyến   11VAN 11VAN 12SI   12SI 12SI 11TO 11TO             11TO 11TO           11VAN 11VAN            
Võ Thị Hương Thủy     10VAN 10VAN             10VAN 10VAN                 12DIA 12DIA       12DIA   10VAN 10VAN  
Đinh Thị Phương       12TIN   11SI 11SI 12TIN 12TIN       11ANH 11ANH             11SI 11SI       11ANH 11ANH      
Đoàn Thị Trúc     11SD 11SD             11SD 11SD 11TIN 11TIN   11TIN 11TIN 12HOA 12HOA                 12HOA    
Đinh Thị Phúc Trang   10ANH 10ANH 10SD   9A 9A       10ANH   10SD 10SD       9A 9A                      
Nguyễn Thị Thu Thủy           10TIN 10TIN 10HOA 10HOA     10SI 10TO       10HOA 10LY 10TIN   10TO 10TO 10LY 10LY   10SI 10SI      
Nguyễn Trung Quân               12LY 12LY                           12HOA 12HOA            
Nguyễn Hồng Vân                                                            
Trần Thị Phượng   10VAN   10HOA       10SI 10SD                           10SD 10SD       10ANH 10SD  
Nguyễn Thị Hạnh   11HOA   11LY                           11ANH 11SI                 11SD 11SD  
Đinh Thị Mỹ Vy   12VAN 12VAN                   12SU 12SU                         12DIA 12DIA 12SU  
Võ Thị Hiền       11TO   9B   11TIN 9A                                     11VAN 11VAN  
Đoàn Vũ Lâm Uyên   10TO 12ANH 12ANH                 12TO 12TO   10LY   12SI 12SI             12TIN 12TIN 10TIN    
Nguyễn Thái Sơn     11TO 12DIA   11ANH 12ANH 11HOA 11TIN             12SU 11SD 11VAN     11LY 12VAN           11SI 12VAN  
Phạm Thị Tâm   9A 12SI 12LY   12HOA   12TO 10SI       10TIN 10TO   10ANH 10LY 12TIN 10VAN             9B 10SD 10HOA    
Trần Thùy Uyên   12SI   12SU   12ANH 12HOA   12DIA                       12VAN                  
Nguyễn Thị Hoa Mai                     12LY   10ANH 10ANH   10SD 10SD   12TIN             10VAN 10VAN 12TO    
Vũ Tuấn Anh                         11SI     11SD   11HOA 11VAN   11TIN 11LY 11TO         11ANH    
Bạch Thị út Loan                                                            
Phan Thị Thanh Huyền     10LY 10LY   10HOA 10HOA 9B 9B             10TIN 10TIN 10TO 10TO       10SI 10SI     9A 9A    
Nguyễn Văn Định     10HOA     10ANH 10ANH           10VAN 10VAN             10HOA 10HOA 10VAN              
Trần Tráng Trinh   12TO 12TO           12TO                       12ANH 12ANH 12SU 12SU   12SU   12ANH    
Lê Thanh Bình                                                            
Nguyễn Thị Hồng Quang   10LY 10TO 10TO       10SD 10TO   10SD 10SD 10LY 10LY                                
Lê Thị Văn Tuệ   12HOA   12VAN                       12TIN 12TIN 12VAN 12VAN             12HOA 12HOA 12TIN    
Bùi Thị Tùng Thi   11SI 11SI 11VAN       11LY     11VAN 11VAN 11LY 11LY       11SI                        
Lê Thị Hiền       9B                       10SI 10SI       9A 9A 9B 9B   9A   10SI 9B  
Lê Quốc Nam                       10ANH 12LY 12LY             12SI 12SI 10ANH 10ANH   12SI   12LY 10ANH  
Trần Thị Huỳnh Thu   11TO   11ANH   11TO 11TO 12DIA               11ANH 11ANH 12DIA 12DIA                      
Nguyễn Thị Hương   11SD   10TIN   11HOA 11HOA       10TIN 10TIN 11SD 11SD               11TIN 11TIN     11TIN   11HOA    
Tôn Thất Bảo Anh                                                            
Phạm Ngọc Anh                                                            
Nguyễn Thiện Nguyên                                                            
Lê Văn Nguyên                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net