SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/05/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Võ Thị Ngọc ánh           12A4 12A4 12B1 12B1             12B1 12B1 12A4 12A4             12B1   12A4    
Trần Công Hoan     12A1 12A1             12D1 12D1 12A1 12A1   12A1   12D1 12D1             12D1 12D1      
Đỗ Thanh Diễn                                                            
Nguyễn Thị Thanh Tâm                                                            
Võ Xuân Cát                     12A2 12A2 12B2 12B2             12B2 12B2 12A2 12A2   12B2   12A2    
Hoàng Đức Quốc     12C 12C       12D2 12D2     12C 12A3 12A3   12D2 12D2 12A3 12A3   12D2 12D2 12A3              
Võ Quang Vinh                                                            
Mai Thị Hoài An                                                            
Nguyễn Thị Phương Diễm           9B 9B       9C 9C       9B 9B 9C 9C   9C 9C 9B 9B            
Nguyễn Thị Tuyết Nga               9A 9A       9A 9A             9A 9A                
Thái Thị Kim Liên                                                            
Nguyễn Thị Búp                                                            
Nguyễn Văn Mến                                                            
Lê Thị Nguyệt                                                            
Đào Hữu Hà               12A4 12A4                           12A4 12A4   12A4 HOP HOP    
Lê Hữu Nghị                     12A1 12A1         12A1 12A1 12A1                      
Đinh Văn Chánh   12A3   12A2             12A3 12A3 12A2 12A2   12A3 12A3 12A2 12A2                      
Hoàng Thị Sang                                                            
Huỳnh Dương Tuyết Lan                                                            
Nguyễn Thanh Trường     12B2 12B2                                 12B1 12B1                
Huỳnh Thị Thùy Trâm                                                            
Lê Thị Thủy   12A4 12A3 12A3             12A4 12A4       12A4 12A4             12A3   12A3 12A3      
Phạm Thị Thu Thanh     12B1 12B1   12A2 12A2 12A1 12A1             12B2 12B2 12B1 12B1       12B1 12B2     12B2 12B2    
Lê Thị Sửu                                                            
Nguyễn Thị Hoàng Yến                                                            
Nguyễn Thị Thanh Hương                                                            
Lê Sỹ Tín                                                            
Trần Thị Hòa                                                            
Lê Thị Thanh                                                            
Nguyễn Thị Xuân Giang   12B2       12B2 12B2       12B2 12B2                                    
Nguyễn Thị Thủy Bình               12A2 12A2                       12A1 12A1                
Thái Thị Lam   12B1       12B1 12B1                                       12B1 12B1    
Đỗ Thị Mộng Vi     12A4 12A4                                 12A3 12A3                
Hồ Thị Mỹ Quý                                                            
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền                                                            
Phạm Tấn Khắc                                                            
Hồ Hữu Sơn                                                            
Lê Quang Tâm                                                            
Lê Văn Trung                                                            
Nguyễn Thị Phương                                                            
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên   12D2 12D2 12D2   12C 12C       12D2 12D2 12C 12C                       12C        
Nguyễn Thị Nhung                                                            
Phan Đức                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh                                                            
Nguyễn Thị Thùy Tiên   12D1 12D1 12D1                 12D1 12D1                 12A1 12A1   12A1        
Hồ Thị Thúy Hoa                     9A 9A           9A 9A       9A 9A            
Nguyễn Thị Hồng Xuyến           12A3 12A3           12A4 12A4                         12A4 12A3    
Võ Thị Hương Thủy   12A2 12A2               12B1 12B1       12A2   12B2 12B2       12B2 12B1            
Đinh Thị Phương           9C 9C                 9C 9C           9C 9C            
Đoàn Thị Trúc                                                            
Đinh Thị Phúc Trang               9B 9B       9B 9B             9B 9B                
Nguyễn Thị Thu Thủy                                                            
Nguyễn Trung Quân                     12C         12C 12C       12C 12C                
Nguyễn Hồng Vân                                                            
Trần Thị Phượng                                                            
Nguyễn Thị Hạnh                                             12D1 12D1   12D2 12D2      
Đinh Thị Mỹ Vy                                                            
Võ Thị Hiền                                                            
Đoàn Vũ Lâm Uyên                                                            
Nguyễn Thái Sơn               12C 12C                       12D1 12D1 12D2 12D2            
Phạm Thị Tâm                                                            
Trần Thùy Uyên   12C                               12C 12C       12C 12C            
Nguyễn Thị Hoa Mai           12D2 12D2 12D1 12D1                                          
Vũ Tuấn Anh                                                            
Bạch Thị út Loan                                                            
Phan Thị Thanh Huyền                                                            
Nguyễn Văn Định           9A 9A 9C 9C       9C 9C   9A 9A                          
Trần Tráng Trinh                         12D2 12D2     12A2 12D2 12D2   12A2 12A2       12A2 12A2 12D2    
Lê Thanh Bình   12A1       12A1 12A1 12A3 12A3                                   12A1 12A1    
Nguyễn Thị Hồng Quang                                                            
Lê Thị Văn Tuệ           12D1 12D1 12B2 12B2             12D1 12D1                     12D1    
Bùi Thị Tùng Thi                                                            
Lê Thị Hiền                                                            
Lê Quốc Nam                     9B 9B 12B1 12B1       9B 9B   12A4 12A4         12C 12C    
Trần Thị Huỳnh Thu                                                            
Nguyễn Thị Hương                                                            
Tôn Thất Bảo Anh                                                     HOP HOP    
Phạm Ngọc Anh                                                            
Nguyễn Đạo Quang                                                            
Nguyễn Thiện Nguyên                                                            
Lê Văn Nguyên                                                     HOP HOP    
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương                                                            
Lê Thị Tường Vy                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net