SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 11/02/2019


Thời khóa biểu lớp: 10ANH - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Toán Hóa học Tin học Tiếng Anh Địa lý
2 Chuyên Anh Toán Hóa học Tin học GDCD Ngữ văn
3 Chuyên Anh Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Lịch sử Sinh học
4 Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Lịch sử Sinh hoạt
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net