TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT   THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM  HỌC 2017-2018

                                                          TUẦN 15 (Áp dụng từ ngày 20 tháng 11 năm 2017)

BUỔI CHIỀU

Môn

chuyên

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 7

Toán

P. BM Văn

Liên (2t)

Búp (2t)

 

P.1

Diễm (2t)

Nguyệt (2t)

Diễm (2t)

Diễn (2t)

Búp (2t)

P. BM Toán

Vinh

(3 tiết)

Vinh

(3 tiết)

 

Tin học

 

 

Trung
(3 tiết)

P. Vi tính 1

Khắc
(3 tiết)

Khắc
(3 tiết)

 

P. Vi tính 3

Sơn
(3 tiết)

 

 

Vật lí

P. BM Sử

Lan

(3 tiết)

 

P.3

Lan
(3 tiết)

 

 

P.9

Sang

(3 tiết)

 

 

Hóa học

P. BM Địa

Tín

(3 tiết)

 

P.4

Yến
(3 tiết)

Yến
(3 tiết)

 

P.10

Thanh
(3 tiết)

Thanh
(3 tiết)

 

Sinh học

P. BM Toán

B́nh

(3 tiết)

 

P.5

Vi
(3 tiết)

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

P. 20

Hoa

(3 tiết)

 

P.6

Xuyến
(3 tiết)

Trúc
(3 tiết)

 

P.12

Tiên
(3 tiết)

Trang
(3 tiết)

 

Lịch sử

 

 

Vy

(3 tiết)

P.7

Uyên
(3 tiết)

Uyên
(3 tiết)

 

P.13

Phượng
(3 tiết)

Phượng
(3 tiết)

 

Địa lí

P. BM Địa

 

Huyền

(3 tiết)

P.22

Mai
(3 tiết)

 

 

P.08

Anh
(3 tiết)

Anh
(3 tiết)

 

Tiếng Anh

P. 21

Định

(3 tiết)

 

P.23

H.Quang
(3 tiết)

Hiền
(3 tiết)

 

P.14

Thu
(3 tiết)

Tuệ
(3 tiết)