TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT   THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM  HỌC 2017-2018

                                                          TUẦN 29 (Áp dụng từ ngày 19 tháng 03 năm 2018)

BUỔI CHIỀU

Môn

chuyên

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Toán

P. BM Văn

Liên (2t)

Búp (2t)

 

P.1

Ánh
(3 tiết)

 Búp
(3 tiết)

An
(3 tiết)

P. BM Toán

Cát

(3 tiết)

Cát

(3 tiết)

 

Tin học

 

 

Trung
(3 tiết)

P. Vi tính 1

Trung
(3 tiết)

Trung
(3 tiết)

 

P. Vi tính 3

 

 

 

Vật lí

P. BM Sử

Lan

(3 tiết)

 

P.3

Trường
(3 tiết)

Trường
(3 tiết)

 

P.9

Sang

(3 tiết)

 

 

Hóa học

P. BM Địa

Tín

(3 tiết)

 

P.4

Thủy
(3 tiết)

Thủy
(3 tiết)

 

P.10

Thanh
(3 tiết)

Thanh
(3 tiết)

 

Sinh học

P. BM Toán

B́nh

(3 tiết)

 

P.5

Giang
(3 tiết)

Giang
(3 tiết)

 

 

 

 

 

Ngữ văn

P. 20

Hoa

(3 tiết)

 

P.6

Xuyến
(3 tiết)

H.Thủy
(3 tiết)

 

P.12

Tiên
(3 tiết)

Phương
(3 tiết)

 

Lịch sử

 

 

Quân

(3 tiết)

P.7

Uyên
(3 tiết)

Uyên
(3 tiết)

 

P.13

Vy
(3 tiết)

Vy
(3 tiết)

 

Địa lí

P. BM Địa

 

Uyên

(3 tiết)

P.22

Loan
(3 tiết)

Mai
(3 tiết)

 

P.08

T.Anh
(3 tiết)

 

 

Tiếng Anh

P. 21

Định

(3 tiết)

 

P.23

H.Quang
(3 tiết)

Hiền
(3 tiết)

 

P.14

Nam
(3 tiết)

Thu
(3 tiết)