TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT   THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM HỌC 2018-2019

                                                                      TUẦN 23 (Áp dụng ngày 21 tháng 01 năm 2019)

BUỔI CHIỀU

Môn

chuyên

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 3

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Toán

P.24

Liên

(3 tiết)

P.1

Búp

(3 tiết)

Hoan

(3 tiết)

Cát

(3 tiết)

P.8

Nguyệt

(3 tiết)

Tâm

(3 tiết)

Tin học

 

 

P. Vi tính 1

Khắc
(3 tiết)

Khắc
(3 tiết)

Khắc
(3 tiết)

 

 

 

Vật lí

P.25

Lan

(3 tiết)

P.3


(3 tiết)

Nghị
(3 tiết)

 

P.10

Trường
(3 tiết)

Trâm

(3 tiết)

Hóa học

P.26

Tín

(3 tiết)

P.4

Yến
(3 tiết)

Thanh
(3 tiết)

 

P.11

Thủy
(3 tiết)

 

Sinh học

P.28

B́nh

(3 tiết)

P.5

Thanh
(3 tiết)

Giang
(3 tiết)

Giang
(3 tiết)

P.12

Quư

(3 tiết)

 

Ngữ văn

P.27

Hoa
(3 tiết)

P.6

Trang
(3 tiết)

H.Thủy
(3 tiết)

 

P.13

Hoa
(3 tiết)

Xuyến
(3 tiết)

Lịch sử

 

 

P.7

Hạnh
(3 tiết)

Hạnh
(3 tiết)

 

P.14

Uyên
(3 tiết)

 

Địa lí

 

 

P.22

Uyên
(3 tiết)

Mai
(3 tiết)

 

P.15

 

 

Tiếng Anh

P.17

Định

(3 tiết)

P.23

Trinh
(3 tiết)

Hiền
(3 tiết)

 

P.16

H.Quang
(3 tiết)