TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT  THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM  HỌC 2017-2018

                                                                  TUẦN 22 (Áp dụng từ ngày 08 tháng 01 năm 2018)

BUỔI CHIỀU

Môn

chuyên

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Toán

P. BM Văn

Liên (2t)

Búp (2t)

 

P.1

Diễn (2t)

Quốc (2t)

Diễn (2t)

Quốc (2t)

Nguyệt (3t)

P. BM Toán

Vinh

(3 tiết)

Vinh

(3 tiết)

 

Tin học

 

 

Trung
(3 tiết)

P. Vi tính 1

Trung
(3 tiết)

Trung
(3 tiết)

 

P. Vi tính 3

 

 

 

Vật lí

P. BM Sử

Lan

(3 tiết)

 

P.3

Trường
(3 tiết)

Trường
(3 tiết)

 

P.9

Sang

(3 tiết)

 

 

Hóa học

P. BM Địa

Tín

(3 tiết)

 

P.4

Yến
(3 tiết)

Thủy
(3 tiết)

Yến
(3 tiết)

P.10

Thanh
(3 tiết)

Thanh
(3 tiết)

 

Sinh học

P. BM Toán

B́nh

(3 tiết)

 

P.5

Vi
(3 tiết)

Lam
(3 tiết)

 

 

 

 

 

Ngữ văn

P. 20

Hoa

(3 tiết)

 

P.6

Xuyến
(3 tiết)

Trúc
(3 tiết)

 

P.12

Tiên
(3 tiết)

Phương
(3 tiết)

 

Lịch sử

 

 

Vy

(3 tiết)

P.7

Hạnh
(3 tiết)

Hạnh
(3 tiết)

 

P.13

Phượng
(3 tiết)

Phượng
(3 tiết)

 

Địa lí

P. BM Địa

 

Huyền

(3 tiết)

P.22

Loan
(3 tiết)

Mai
(3 tiết)

 

P.08

 

Huyền
(3 tiết)

 

Tiếng Anh

P. 21

Định

(3 tiết)

 

P.23

H.Quang
(3 tiết)

Hiền
(3 tiết)

 

P.14

Nam
(3 tiết)

Thu
(3 tiết)

 

 

Lưu ư: Từ tuần 22, lịch học chuyên chuyển sang chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 7.