TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT   THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM HỌC 2018-2019

                                                                      TUẦN 13 (Áp dụng ngày 12 tháng 11 năm 2018)

BUỔI CHIỀU

Môn

chuyên

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 5

Pḥng

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 2

Thứ 5

Toán

P.24

Liên

(3 tiết)

P.1

Búp

(3 tiết)

Búp

(3 tiết)

Cát

(3 tiết)

P.8

Quốc

(3 tiết)

Tâm

(3 tiết)

Tin học

 

 

P. Vi tính 1

Trung
(3 tiết)

Trung
(3 tiết)

 

 

 

 

Vật lí

P.25

Lan

(3 tiết)

P.3

Nghị
(3 tiết)

Nghị
(3 tiết)

 

P.10

 

Sang

(3 tiết)

Hóa học

P.26

Tín

(3 tiết)

P.4

Yến
(3 tiết)

Thanh
(3 tiết)

 

P.11

Thủy
(3 tiết)

 

Sinh học

 

 

P.5

Vi
(3 tiết)

Vi
(3 tiết)

 

P.12

Quư

(3 tiết)

 

Ngữ văn

P.27

Hoa
(3 tiết)

P.6

Trang
(3 tiết)

H.Thủy
(3 tiết)

 

P.13

Hoa
(3 tiết)

Xuyến
(3 tiết)

Lịch sử

 

 

P.7

Quân
(3 tiết)

Quân
(3 tiết)

 

P.14

Uyên
(3 tiết)

 

Địa lí

 

 

P.22

Mai
(3 tiết)

Mai
(3 tiết)

 

P.15

Anh
(3 tiết)

 

Tiếng Anh

P.17

Định

(3 tiết)

P.23

Hiền
(3 tiết)

Thi
(3 tiết)

 

P.16

H.Quang
(3 tiết)