TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT  THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM  HỌC 2017-2018

                                                                                                                   TUẦN 35, 36

 

Lưu ư: TUẦN 35 VÀ 36 KHÔNG HỌC BỒI DƯỠNG CHUYÊN, HỌC SINH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC K̀ 2 THEO KẾ HOẠCH.