TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT  THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM  HỌC 2017-2018

                                                                          TUẦN 7 (Áp dụng ngày 25 tháng 9 năm 2017)

BUỔI CHIỀU

Môn

chuyên

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 7

Toán

P. BM Văn

Nga (2t)

Búp (2t)

 

P.1

Quốc (2t)

Nguyệt (2t)

An (2t)

Quốc (2t)

Búp (2t)

P. BM Toán

Vinh

(3 tiết)

Vinh

(3 tiết)

 

Tin học

 

 

 

P. Vi tính

Trung
(3 tiết)

Trung
(3 tiết)

 

P. Quốc gia

Khắc
(3 tiết)

Khắc
(3 tiết)

 

Vật lí

P. BM Sử

Lan

(3 tiết)

 

P.3

Lan
(3 tiết)

Trường
(3 tiết)

 

P.9

Sang

(3 tiết)

Sang

(3 tiết)

 

Hóa học

P. BM Địa

Tín

(3 tiết)

 

P.4

Yến
(3 tiết)

Hương
(3 tiết)

 

P.10

Thanh
(3 tiết)

Thanh
(3 tiết)

 

Sinh học

P. BM Toán

B́nh

(3 tiết)

 

P.5

Vi
(3 tiết)

Lam
(3 tiết)

 

P.11

B́nh

(3 tiết)

 

 

Ngữ văn

P. 20

Hoa

(3 tiết)

 

P.6

Xuyến
(3 tiết)

H.Thủy
(3 tiết)

 

P.12

Tiên
(3 tiết)

Phương
(3 tiết)

 

Lịch sử

 

 

 

P.7

Vy
(3 tiết)

Vy
(3 tiết)

 

P.13

Phượng
(3 tiết)

Phượng
(3 tiết)

 

Địa lí

 

 

 

P.22

Loan
(3 tiết)

Loan
(3 tiết)

 

P.08

Anh
(3 tiết)

Anh
(3 tiết)

 

Tiếng Anh

P. 21

Định

(3 tiết)

 

P.23

H.Quang
(3 tiết)

Hiền
(3 tiết)

 

P.14

Thu
(3 tiết)

Tuệ
(3 tiết)