TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT    THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHUYÊN NĂM HỌC 2018-2019

                                                            TUẦN 33 (Áp dụng từ ngày 15 tháng 4 năm 2019)

BUỔI CHIỀU

Môn

chuyên

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Pḥng

Thứ 3

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Pḥng

Thứ 3

Thứ 5

Toán

P.24

Búp

(3 tiết)

P.1

An

(3 tiết)

Ánh

(3 tiết)

Ánh

(3 tiết)

P.8

Cát

(3 tiết)

Hoan

(3 tiết)

Tin học

 

 

P. Vi tính 1

Khắc
(3 tiết)

Sơn
(3 tiết)

 

 

 

 

Vật lí

P.25

Lan

(3 tiết)

P.3


(3 tiết)

Nghị
(3 tiết)

 

P.10

Trường
(3 tiết)

Trâm

(3 tiết)

Hóa học

P.26

Tín

(3 tiết)

P.4

Yến
(3 tiết)

Thanh
(3 tiết)

 

P.11

Thủy
(3 tiết)

 

Sinh học

P.28

B́nh

(3 tiết)

P.5

Thanh
(3 tiết)

Giang
(3 tiết)

 

P.12

Quư

(3 tiết)

 

Ngữ văn

P.27

Hoa
(3 tiết)

P.6

Trang
(3 tiết)

H.Thủy
(3 tiết)

 

P.13

Hoa
(3 tiết)

Xuyến
(3 tiết)

Lịch sử

 

 

P.7

 

 

 

P.14

 

 

Địa lí

 

 

P.22

Uyên
(3 tiết)

Mai
(3 tiết)

 

P.15

 

 

Tiếng Anh

P.17

Định

(3 tiết)

P.23

Trinh
(3 tiết)

Hiền
(3 tiết)

 

P.16

H.Quang
(3 tiết)