SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 26/08/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 9A 9B 10A1 10A2 10A3 10A4 10B1 10B2 10D1 10D2 11A1 11A2 11A3 11A4 11B1 11B2 11D1 11D2 12A1 12A2 12A3 12A4 12B1 12B2 12C 12D1 12D2
T.2 1                                                      
2                                                      
3                                                      
4                                                      
5                                                      
T.3 1 Toán Ngữ văn Vật lý Vật lý Toán Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Hóa học Sinh học Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Toán Vật lý Toán Hóa học Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh
2 Toán Ngữ văn Vật lý Vật lý Toán Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Hóa học Sinh học Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Toán Vật lý Toán Hóa học Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh
3 Ngữ văn Toán Toán Tiếng Anh Vật lý Toán Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn Toán Vật lý Hóa học Vật lý Sinh học Toán Ngữ văn Toán Toán Vật lý Toán Vật lý Sinh học Hóa học Lịch sử Ngữ văn Toán
4 Ngữ văn Toán Toán Tiếng Anh Vật lý Toán Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn Toán Vật lý Hóa học Vật lý Sinh học Toán Ngữ văn Toán Toán Vật lý Toán Vật lý Sinh học Hóa học Lịch sử Ngữ văn Toán
5                                                      
T.4 1 Ngữ văn Toán Tiếng Anh Toán Hóa học Vật lý Sinh học Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Vật lý Toán Sinh học Sinh học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hóa học Toán Hóa học Toán Lịch sử Toán Ngữ văn
2 Ngữ văn Toán Tiếng Anh Toán Hóa học Vật lý Sinh học Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Vật lý Toán Sinh học Sinh học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hóa học Toán Hóa học Toán Lịch sử Toán Ngữ văn
3 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Vật lý Vật lý Hóa học Toán Sinh học Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Toán Hóa học Toán Hóa học Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Vật lý Hóa học Toán Sinh học Địa lý Ngữ văn Toán
4 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Vật lý Vật lý Hóa học Toán Sinh học Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Toán Hóa học Toán Hóa học Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Vật lý Hóa học Toán Sinh học Địa lý Ngữ văn Toán
5                                                      
T.5 1                                                      
2                                                      
3                                                      
4                                                      
5                                                      
T.6 1 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Toán Vật lý Toán Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Vật lý Toán Toán Hóa học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Hóa học Vật lý Sinh học Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh
2 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Toán Vật lý Toán Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Vật lý Toán Toán Hóa học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Hóa học Vật lý Sinh học Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh
3 Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Hóa học Toán Hóa học Sinh học Tiếng Anh Toán Vật lý Tiếng Anh Hóa học Vật lý Hóa học Toán Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Toán Hóa học Toán Sinh học Địa lý Toán Ngữ văn
4 Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Hóa học Toán Hóa học Sinh học Tiếng Anh Toán Vật lý Tiếng Anh Hóa học Vật lý Hóa học Toán Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Toán Hóa học Toán Sinh học Địa lý Toán Ngữ văn
5                                                      
T.7 1                                                      
2                                                      
3                                                      
4                                                      
5                                                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net