SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/05/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 9A 9B 9C 10A1 10A2 10A3 10A4 10B1 10B2 10D1 10D2 11A1 11A2 11A3 11A4 11B1 11B2 11C 11D1 11D2
T.2 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
T.3 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
T.4 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
T.5 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
T.6 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
T.7 1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net