SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 21/01/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 9C 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SD 10ANH CH_SU CH_DI 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SU 11DIA 11ANH 12TO 12TIN 12LY 12HOA 12SI 12VAN 12SD 12ANH
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO     CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Vật lý Tin học GDCD Địa lý Ngữ văn Toán Sinh học Địa lý Ngữ văn Tiếng Anh Chuyên Anh     Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Lịch sử Toán Lịch sử Toán Tiếng Anh GDCD Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Toán Lịch sử Ngữ văn Sinh học Toán
3 Vật lý Ngữ văn Tin học Sinh học Địa lý Hóa học Ngữ văn Tin học Vật lý Tiếng Anh Chuyên Anh     Vật lý Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn Lịch sử GDCD Toán Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Toán Địa lý Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học
4 Tin học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học Hóa học Ngữ văn Tin học Vật lý Sinh học Địa lý     Vật lý Lịch sử Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Sinh học Hóa học Tiếng Anh Lịch sử Toán Toán GDCD Địa lý Toán Tiếng Anh Sinh học
5                                                            
T.3 1 Tiếng Anh Địa lý Ngữ văn Vật lý Hóa học Ngữ văn Toán GDCD Tiếng Anh Toán Toán     Tin học Vật lý GDCD Địa lý Vật lý Hóa học Tiếng Anh Toán Địa lý Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh
2 Địa lý GDCD Ngữ văn Vật lý Hóa học Ngữ văn Toán Sinh học Tiếng Anh Toán Toán     Tin học Vật lý Địa lý Tiếng Anh Vật lý Hóa học GDCD Toán Lịch sử Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh
3 Sinh học Sinh học Tiếng Anh Lịch sử Tin học Địa lý Vật lý Ngữ văn Hóa học GDCD Tiếng Anh       Tiếng Anh   Tin học Hóa học Tin học Lịch sử GDCD Hóa học Sinh học Địa lý Địa lý Vật lý Tiếng Anh Toán Toán Vật lý
4 Sinh học Sinh học Tiếng Anh Lịch sử Tin học Sinh học Vật lý Ngữ văn Hóa học Địa lý Tiếng Anh       Tiếng Anh   Tin học Hóa học Tin học Ngữ văn Sinh học Hóa học Sinh học Địa lý Địa lý Vật lý Tiếng Anh Toán Toán Vật lý
5                                                            
T.4 1 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Ngữ văn Toán Toán GDCD Lịch sử Lịch sử Ngữ văn Hóa học     Hóa học GDCD Toán Sinh học Tiếng Anh Toán Ngữ văn Tin học Vật lý Địa lý Tiếng Anh Vật lý Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
2 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Ngữ văn GDCD Toán Hóa học Lịch sử Lịch sử Ngữ văn Hóa học     Hóa học Sinh học Toán GDCD Tiếng Anh Toán Ngữ văn Tin học Vật lý Địa lý Tiếng Anh Vật lý Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
3 Ngữ văn Hóa học Hóa học Tin học Tin học Vật lý Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn     Địa lý   Ngữ văn   Toán Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Toán Vật lý Sinh học Toán Tiếng Anh Sinh học Địa lý GDCD Địa lý
4 Ngữ văn Hóa học Hóa học Tin học Tin học Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn     GDCD   Tiếng Anh   Toán Địa lý Vật lý Lịch sử Toán Vật lý Sinh học Toán Tiếng Anh GDCD Địa lý Sinh học Địa lý
5                                                            
T.5 1 Lịch sử Ngữ văn Vật lý Toán Lịch sử Tiếng Anh Tin học Vật lý Sinh học   Tin học Chuyên Sử Chuyên Địa Toán Tin học Hóa học Vật lý Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn GDCD Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học
2 Lịch sử Ngữ văn Vật lý Toán Lịch sử Tiếng Anh Tin học Vật lý Toán   Tin học Chuyên Sử Chuyên Địa Toán Tin học Hóa học Vật lý   Tiếng Anh Tiếng Anh     Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học
3 Hóa học Toán Lịch sử Hóa học Tiếng Anh Lịch sử Hóa học Toán Tin học Hóa học Vật lý     Toán Toán Toán Toán   Tiếng Anh Địa lý     GDCD Lịch sử Tiếng Anh Lịch sử Toán Sinh học Toán GDCD
4 Hóa học Toán Lịch sử Hóa học Tiếng Anh Lịch sử Hóa học Toán Tin học Hóa học Vật lý                                      
5                                                            
T.6 1 Ngữ văn Lịch sử Toán Tiếng Anh Vật lý GDCD Lịch sử Hóa học Toán Vật lý Sinh học     Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Tin học Ngữ văn Tin học Toán Hóa học Hóa học Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Vật lý Toán
2 Ngữ văn Lịch sử Toán Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Lịch sử Hóa học Toán Vật lý GDCD     Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Tin học Ngữ văn Tin học Toán Hóa học Hóa học Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Vật lý Toán
3 Toán Vật lý Sinh học GDCD Toán Tin học Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Lịch sử     Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Toán Tin học     Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Hóa học Ngữ văn
4 Toán Vật lý Sinh học Ngữ văn Toán Tin học Toán Tiếng Anh GDCD Tiếng Anh Lịch sử     Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Toán Tin học     Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Hóa học Ngữ văn
5                                                            
T.7 1 GDCD Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Toán Toán     Lịch sử Toán Tin học Tiếng Anh GDCD Vật lý Hóa học Địa lý Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học Sinh học Sinh học Địa lý Lịch sử
2 Toán Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Tin học Ngữ văn     Sinh học Toán Tin học Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Hóa học Vật lý Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học Hóa học Lịch sử Địa lý Tiếng Anh
3 Toán Toán Địa lý Toán Ngữ văn Vật lý Địa lý Toán Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh     Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn Sinh học Toán Toán Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh GDCD Lịch sử Toán Hóa học GDCD Lịch sử Tiếng Anh
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt     Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
5                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net