SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 08/01/2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 9C 9D 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SU 10DIA 10ANH 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SD 11ANH 12TO 12LS 12HOA 12VS 12DA 12A 12B
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 DIA-NTH.Mai VAN-ĐT.Phương SU-ĐTM.Vy AV-NTH.Quang VAN-NTT.Thủy TOAN-HĐ.Quốc GDCD-PT.Tâm TOAN-NTT.Tâm TOAN-LT.Nguyệt SU-ĐVL.Uyên VAN-ĐT.Trúc SINH-ĐTM.Vi AV-TT.Trinh SINH-NTT.Bình TIN-LV.Trung TOAN-NTT.Nga AV-TTH.Thu DIA-VT.Anh VAN-NTT.Tiên HOA-LS.Tín VAN-NTH.Xuyến HOA-PTT.Thanh GDCD-NT.Sơn SINH-NTX.Giang SINH-TT.Lam HOA-LT.Sửu VAN-HTT.Hoa SINH-LT.Thanh
3 AV-NV.Định VAN-ĐT.Phương LY-HDT.Lan TOAN-TTK.Liên AV-NTH.Quang GDCD-PT.Tâm VAN-NTT.Thủy TOAN-NTT.Tâm SINH-TT.Lam HOA-LT.Sửu TIN-NT.Phương AV-LTV.Tuệ AV-TT.Trinh TOAN-NV.Mến TIN-LV.Trung TOAN-NTT.Nga AV-TTH.Thu TOAN-VTN.ánh HOA-TT.Hòa HOA-LS.Tín VAN-NTH.Xuyến AV-LQ.Nam TOAN-VX.Cát AV-BTT.Thi SU-NT.Quân DIA-TT.Uyên VAN-HTT.Hoa VAN-VTH.Thủy
4 AV-NV.Định DIA-NTH.Mai LY-HDT.Lan TOAN-TTK.Liên GDCD-PT.Tâm AV-NTH.Quang AV-TT.Trinh VAN-NTT.Thủy SINH-TT.Lam HOA-LT.Sửu TIN-NT.Phương AV-LTV.Tuệ SU-ĐVL.Uyên TOAN-NV.Mến SINH-NTT.Bình AV-TTH.Thu SU-TT.Phượng TOAN-VTN.ánh HOA-TT.Hòa VAN-ĐT.Phương DIA-VT.Anh AV-LQ.Nam TOAN-VX.Cát AV-BTT.Thi GDCD-NT.Sơn DIA-TT.Uyên HOA-LS.Tín VAN-VTH.Thủy
5                                                        
T.3 1 TOAN-TTK.Liên VAN-ĐT.Phương TOAN-NT.Búp SINH-NTT.Bình AV-NTH.Quang VAN-NTT.Thủy TIN-NT.Phương HOA-NTH.Yến HOA-LT.Sửu SU-ĐVL.Uyên AV-LT.Hiền GDCD-PT.Tâm LY-ĐH.Hà LY-ĐV.Chánh VAN-ĐTP.Trang LY-HTT.Trâm SINH-LT.Thanh HOA-LS.Tín DIA-VT.Anh GDCD-NT.Sơn TIN-LQ.Tâm TOAN-TC.Hoan VAN-NTH.Xuyến AV-BTT.Thi LY-HT.Sang AV-LQ.Nam VAN-HTT.Hoa DIA-TT.Uyên
2 TOAN-TTK.Liên VAN-ĐT.Phương TOAN-NT.Búp SINH-NTT.Bình AV-NTH.Quang VAN-NTT.Thủy TIN-NT.Phương HOA-NTH.Yến HOA-LT.Sửu GDCD-PT.Tâm AV-LT.Hiền SU-ĐVL.Uyên LY-ĐH.Hà LY-ĐV.Chánh VAN-ĐTP.Trang LY-HTT.Trâm GDCD-NT.Sơn HOA-LS.Tín TOAN-NTP.Diễm SINH-LT.Thanh TIN-LQ.Tâm TOAN-TC.Hoan VAN-NTH.Xuyến AV-BTT.Thi LY-HT.Sang AV-LQ.Nam VAN-HTT.Hoa DIA-TT.Uyên
3 VAN-ĐT.Phương TOAN-NT.Búp AV-NV.Định HOA-LS.Tín HOA-LT.Sửu SU-NT.Hạnh DIA-VT.Anh HOA-NTH.Yến VAN-NTT.Thủy TOAN-NTT.Nga SINH-TT.Lam TOAN-TTK.Liên HOA-TT.Hòa     VAN-ĐTP.Trang LY-HT.Sang TIN-LQ.Tâm VAN-NTT.Tiên TIN-LV.Trung LY-ĐV.Chánh HOA-PTT.Thanh AV-LQ.Nam VAN-HTT.Hoa DIA-TT.Uyên LY-ĐH.Hà TOAN-TC.Hoan TOAN-VX.Cát
4 VAN-ĐT.Phương TOAN-NT.Búp AV-NV.Định HOA-LS.Tín HOA-LT.Sửu DIA-VT.Anh SU-NT.Hạnh   VAN-NTT.Thủy TOAN-NTT.Nga GDCD-PT.Tâm   HOA-TT.Hòa     VAN-ĐTP.Trang LY-HT.Sang TIN-LQ.Tâm VAN-NTT.Tiên TIN-LV.Trung LY-ĐV.Chánh HOA-PTT.Thanh AV-LQ.Nam VAN-HTT.Hoa DIA-TT.Uyên LY-ĐH.Hà TOAN-TC.Hoan TOAN-VX.Cát
5                                                        
T.4 1 SINH-NTT.Bình TOAN-NT.Búp HOA-LS.Tín AV-NTH.Quang LY-ĐH.Hà TIN-LV.Trung LY-HDT.Lan TIN-NT.Phương TOAN-LT.Nguyệt VAN-VTH.Thủy TOAN-MTH.An VAN-ĐT.Trúc DIA-TT.Uyên HOA-TT.Hòa AV-LT.Hiền VAN-ĐTP.Trang HOA-PTT.Thanh TOAN-VTN.ánh TIN-HH.Sơn TOAN-NV.Mến GDCD-NT.Sơn VAN-NTH.Xuyến DIA-NTH.Mai HOA-LT.Thủy VAN-NT.Nguyên HOA-LT.Sửu LY-ĐV.Chánh AV-TT.Trinh
2 SINH-NTT.Bình TOAN-NT.Búp HOA-LS.Tín AV-NTH.Quang LY-ĐH.Hà TIN-LV.Trung LY-HDT.Lan TIN-NT.Phương TOAN-LT.Nguyệt VAN-VTH.Thủy TOAN-MTH.An VAN-ĐT.Trúc SU-ĐVL.Uyên HOA-TT.Hòa VAN-ĐTP.Trang DIA-VT.Anh HOA-PTT.Thanh AV-TTH.Thu TIN-HH.Sơn TOAN-NV.Mến AV-LQ.Nam VAN-NTH.Xuyến DIA-NTH.Mai HOA-LT.Thủy VAN-NT.Nguyên HOA-LT.Sửu LY-ĐV.Chánh AV-TT.Trinh
3 HOA-LS.Tín AV-NTH.Quang VAN-ĐTP.Trang VAN-HTT.Hoa TIN-NT.Phương TIN-LV.Trung LY-HDT.Lan SINH-TT.Lam SU-NT.Hạnh AV-TT.Trinh DIA-TT.Uyên HOA-TT.Hòa VAN-ĐT.Trúc GDCD-PT.Tâm DIA-VT.Anh     GDCD-NT.Sơn AV-LT.Hiền AV-TTH.Thu SINH-NTX.Giang AV-LQ.Nam LY-LH.Nghị DIA-NTH.Mai HOA-LT.Sửu TOAN-VTN.ánh AV-BTT.Thi VAN-VTH.Thủy
4 HOA-LS.Tín AV-NTH.Quang VAN-ĐTP.Trang VAN-HTT.Hoa TIN-NT.Phương     SU-NT.Hạnh DIA-TT.Uyên AV-TT.Trinh AV-LT.Hiền HOA-TT.Hòa VAN-ĐT.Trúc SU-ĐVL.Uyên GDCD-PT.Tâm     SINH-NTX.Giang GDCD-NT.Sơn DIA-VT.Anh VAN-NTH.Xuyến AV-LQ.Nam LY-LH.Nghị DIA-NTH.Mai HOA-LT.Sửu TOAN-VTN.ánh AV-BTT.Thi VAN-VTH.Thủy
5                                                        
T.5 1 TOAN-TTK.Liên HOA-LT.Thủy TOAN-NT.Búp VAN-HTT.Hoa SINH-ĐTM.Vi AV-NTH.Quang TOAN-VQ.Vinh LY-HTT.Trâm TIN-LQ.Tâm LY-HDT.Lan VAN-ĐT.Trúc TIN-NT.Phương AV-TT.Trinh AV-LTV.Tuệ HOA-LS.Tín HOA-NTH.Yến TOAN-NTP.Diễm AV-TTH.Thu SINH-LT.Thanh SU-TT.Phượng TOAN-NTT.Nga SU-NT.Hạnh VAN-NTH.Xuyến TOAN-HĐ.Quốc VAN-NT.Nguyên AV-LQ.Nam GDCD-NT.Sơn SU-NT.Quân
2 TOAN-TTK.Liên HOA-LT.Thủy TOAN-NT.Búp VAN-HTT.Hoa SU-NT.Hạnh AV-NTH.Quang TOAN-VQ.Vinh LY-HTT.Trâm TIN-LQ.Tâm LY-HDT.Lan VAN-ĐT.Trúc TIN-NT.Phương AV-TT.Trinh AV-LTV.Tuệ HOA-LS.Tín HOA-NTH.Yến TOAN-NTP.Diễm AV-TTH.Thu     TOAN-NTT.Nga SINH-LT.Thanh VAN-NTH.Xuyến TOAN-HĐ.Quốc VAN-NT.Nguyên AV-LQ.Nam SU-NT.Quân HOA-LT.Sửu
3 AV-NV.Định SINH-ĐTM.Vi GDCD-PT.Tâm SU-ĐTM.Vy DIA-VT.Anh LY-LH.Nghị VAN-NTT.Thủy AV-LT.Hiền SU-NT.Hạnh TIN-NT.Phương HOA-TT.Hòa LY-NT.Trường TIN-LQ.Tâm VAN-NT.Nguyên TOAN-VQ.Vinh AV-TTH.Thu VAN-ĐT.Trúc VAN-ĐTP.Trang     SU-TT.Phượng TOAN-TC.Hoan HOA-LS.Tín GDCD-NT.Sơn TOAN-NTT.Tâm SU-NT.Quân AV-BTT.Thi HOA-LT.Sửu
4 SU-ĐTM.Vy SINH-ĐTM.Vi AV-NV.Định GDCD-PT.Tâm   LY-LH.Nghị VAN-NTT.Thủy AV-LT.Hiền   TIN-NT.Phương HOA-TT.Hòa LY-NT.Trường TIN-LQ.Tâm                 TOAN-TC.Hoan SU-NT.Hạnh HOA-LT.Thủy TOAN-NTT.Tâm GDCD-NT.Sơn AV-BTT.Thi HOA-LT.Sửu
5                                                        
T.6 1 SU-ĐTM.Vy TIN-NT.Phương VAN-ĐTP.Trang TOAN-TTK.Liên VAN-NTT.Thủy HOA-TT.Hòa SINH-NTX.Giang GDCD-PT.Tâm LY-HDT.Lan DIA-TT.Uyên SU-ĐVL.Uyên DIA-NTH.Mai VAN-ĐT.Trúc AV-LTV.Tuệ AV-LT.Hiền TOAN-NTT.Nga TIN-LQ.Tâm LY-HT.Sang LY-HTT.Trâm LY-NT.Trường AV-LQ.Nam LY-ĐH.Hà TOAN-VX.Cát LY-LH.Nghị AV-BTT.Thi TOAN-VTN.ánh HOA-LS.Tín LY-ĐV.Chánh
2 TIN-NT.Phương AV-NTH.Quang VAN-ĐTP.Trang TOAN-TTK.Liên VAN-NTT.Thủy HOA-TT.Hòa SU-NT.Hạnh DIA-TT.Uyên LY-HDT.Lan TOAN-NTT.Nga SU-ĐVL.Uyên DIA-NTH.Mai GDCD-PT.Tâm VAN-NT.Nguyên AV-LT.Hiền AV-TTH.Thu TIN-LQ.Tâm LY-HT.Sang LY-HTT.Trâm LY-NT.Trường AV-LQ.Nam LY-ĐH.Hà TOAN-VX.Cát LY-LH.Nghị AV-BTT.Thi TOAN-VTN.ánh HOA-LS.Tín LY-ĐV.Chánh
3 LY-HTT.Trâm SU-ĐTM.Vy DIA-NTH.Mai TIN-NT.Phương TOAN-LT.Nguyệt SU-NT.Hạnh HOA-TT.Hòa AV-LT.Hiền AV-LTV.Tuệ SINH-NTX.Giang SU-ĐVL.Uyên VAN-ĐT.Trúc TOAN-MTH.An VAN-NT.Nguyên TOAN-VQ.Vinh TIN-LQ.Tâm DIA-VT.Anh   TOAN-NTP.Diễm VAN-ĐT.Phương   VAN-NTH.Xuyến HOA-LS.Tín TOAN-HĐ.Quốc TOAN-NTT.Tâm VAN-NTT.Tiên DIA-TT.Uyên AV-TT.Trinh
4 LY-HTT.Trâm SU-ĐTM.Vy TIN-NT.Phương DIA-NTH.Mai TOAN-LT.Nguyệt VAN-NTT.Thủy HOA-TT.Hòa SU-NT.Hạnh GDCD-PT.Tâm     SU-ĐVL.Uyên   DIA-VT.Anh TOAN-VQ.Vinh TIN-LQ.Tâm AV-TTH.Thu   TOAN-NTP.Diễm VAN-ĐT.Phương   VAN-NTH.Xuyến HOA-LS.Tín TOAN-HĐ.Quốc TOAN-NTT.Tâm VAN-NTT.Tiên DIA-TT.Uyên AV-TT.Trinh
5                                                        
T.7 1 GDCD-PT.Tâm LY-HDT.Lan SINH-ĐTM.Vi SU-ĐTM.Vy TOAN-LT.Nguyệt TOAN-HĐ.Quốc AV-TT.Trinh VAN-NTT.Thủy AV-LTV.Tuệ VAN-VTH.Thủy LY-LH.Nghị TOAN-TTK.Liên TOAN-MTH.An TOAN-NV.Mến SU-ĐVL.Uyên SINH-NTT.Bình VAN-ĐT.Trúc VAN-ĐTP.Trang SU-TT.Phượng AV-TTH.Thu HOA-TT.Hòa GDCD-NT.Sơn SINH-TT.Lam SU-NT.Hạnh AV-BTT.Thi VAN-NTT.Tiên TOAN-TC.Hoan TOAN-VX.Cát
2 VAN-ĐT.Phương LY-HDT.Lan SINH-ĐTM.Vi LY-HTT.Trâm TOAN-LT.Nguyệt TOAN-HĐ.Quốc AV-TT.Trinh VAN-NTT.Thủy AV-LTV.Tuệ VAN-VTH.Thủy LY-LH.Nghị TOAN-TTK.Liên TOAN-MTH.An TIN-LV.Trung LY-HT.Sang GDCD-PT.Tâm VAN-ĐT.Trúc VAN-ĐTP.Trang AV-LT.Hiền AV-TTH.Thu HOA-TT.Hòa DIA-NTH.Mai AV-LQ.Nam VAN-HTT.Hoa AV-BTT.Thi VAN-NTT.Tiên TOAN-TC.Hoan TOAN-VX.Cát
3 VAN-ĐT.Phương GDCD-PT.Tâm SU-ĐTM.Vy LY-HTT.Trâm SU-NT.Hạnh SINH-NTX.Giang TOAN-VQ.Vinh TOAN-NTT.Tâm VAN-NTT.Thủy AV-TT.Trinh TOAN-MTH.An AV-LTV.Tuệ SINH-TT.Lam TIN-LV.Trung LY-HT.Sang SU-ĐVL.Uyên TOAN-NTP.Diễm SU-TT.Phượng AV-LT.Hiền TOAN-NV.Mến TOAN-NTT.Nga DIA-NTH.Mai AV-LQ.Nam VAN-HTT.Hoa HOA-LT.Sửu SINH-ĐTM.Vi SINH-NTT.Bình GDCD-NT.Sơn
4 SH-ĐTM.Vy SH-HDT.Lan SH-NT.Búp SH-TTK.Liên SH-LT.Nguyệt SH-LV.Trung SH-NT.Trường SH-NTH.Yến SH-TT.Lam SH-VTH.Thủy SH-ĐVL.Uyên SH-NTH.Mai SH-MTH.An SH-NV.Mến SH-VQ.Vinh SH-HTT.Trâm SH-NTP.Diễm SH-NTX.Giang SH-NT.Sơn SH-TT.Phượng SH-NTT.Nga SH-TC.Hoan SH-LH.Nghị SH-HĐ.Quốc SH-NTT.Tâm SH-LT.Sửu SH-NTT.Bình SH-VX.Cát
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net