SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 18/03/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 9C 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SD 10ANH CH_SU CH_DI 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SU 11DIA 11ANH 12TO 12TIN 12LY 12HOA 12SI 12VAN 12SD 12ANH
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO     CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Toán Tin học GDCD Toán Ngữ văn Toán Tiếng Anh Sinh học Toán Sinh học Chuyên Anh     Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Lịch sử Toán Lịch sử Sinh học Tiếng Anh GDCD Vật lý Địa lý Ngữ văn Toán Địa lý Ngữ văn Hóa học Địa lý
3 Toán Ngữ văn Tin học Toán GDCD Hóa học Ngữ văn Tin học Vật lý Tiếng Anh Chuyên Anh     Vật lý Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn Lịch sử GDCD Toán Vật lý Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học
4 Tin học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Tin học Vật lý Tiếng Anh Toán     Vật lý Lịch sử Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Toán Vật lý Tiếng Anh                
5                                                            
T.3 1 Tiếng Anh Địa lý Ngữ văn Địa lý Hóa học Ngữ văn Toán Lịch sử Tiếng Anh Toán Toán     Tin học Vật lý GDCD Sinh học Hóa học Tin học Tiếng Anh Toán Địa lý Tiếng Anh Vật lý Địa lý Ngữ văn Vật lý Hóa học Tiếng Anh Toán
2 Sinh học GDCD Ngữ văn Sinh học Hóa học Ngữ văn Toán Lịch sử Tiếng Anh Toán Toán     Tin học Vật lý Địa lý Tiếng Anh Hóa học Tin học GDCD Toán Lịch sử Tiếng Anh Vật lý Địa lý Ngữ văn Vật lý Hóa học Tiếng Anh Toán
3 Sinh học Sinh học Tiếng Anh Lịch sử Tin học Địa lý Hóa học Ngữ văn Ngữ văn GDCD Hóa học       Tiếng Anh   Tin học Vật lý Hóa học Lịch sử GDCD Hóa học Sinh học Địa lý Vật lý Vật lý Lịch sử Địa lý Địa lý Vật lý
4 GDCD Sinh học Tiếng Anh Lịch sử Tin học Sinh học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Địa lý Hóa học       Tiếng Anh   Tin học Vật lý Hóa học Ngữ văn Lịch sử Hóa học                
5                                                            
T.4 1 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hóa học Toán Tiếng Anh Vật lý Vật lý Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh     Hóa học Sinh học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Ngữ văn Tin học Vật lý Địa lý Ngữ văn Vật lý Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
2 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hóa học Địa lý Tiếng Anh Vật lý Vật lý Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh     Hóa học GDCD Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Ngữ văn Tin học Vật lý Địa lý Ngữ văn Toán Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
3 Ngữ văn Hóa học Sinh học Tin học Tin học Vật lý Hóa học Tiếng Anh Hóa học Lịch sử Ngữ văn     Địa lý   Toán   Toán Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Toán Hóa học Sinh học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Sinh học Địa lý
4 Ngữ văn Hóa học Sinh học Tin học Tin học Vật lý Hóa học Tiếng Anh Hóa học Lịch sử Ngữ văn     GDCD   Tiếng Anh   Toán Địa lý Vật lý Sinh học Toán                
5                                                            
T.5 1 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Lịch sử Toán GDCD Tiếng Anh Sinh học   Tin học Chuyên Sử Chuyên Địa Toán Tin học Hóa học Vật lý Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Toán Toán Lịch sử Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Tiếng Anh Toán Hóa học
2 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Lịch sử Toán Ngữ văn GDCD Ngữ văn   Tin học Chuyên Sử Chuyên Địa Toán Tin học Hóa học Vật lý   Tiếng Anh Tiếng Anh     Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hóa học
3 Vật lý Toán Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử Tin học Toán Tin học Hóa học Vật lý     Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn   Tiếng Anh Địa lý     Ngữ văn Lịch sử Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Vật lý
4 Vật lý Toán Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử Tin học Toán Tin học Hóa học Vật lý                                      
5                                                            
T.6 1 Ngữ văn Lịch sử Toán Tiếng Anh Vật lý GDCD Lịch sử Hóa học Toán Vật lý Tiếng Anh     Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Tin học Ngữ văn Tin học Toán Hóa học Hóa học Tiếng Anh Toán Toán Vật lý Tiếng Anh
2 Ngữ văn Lịch sử Toán Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Lịch sử Hóa học Toán Vật lý GDCD     Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Tin học Ngữ văn Tin học Toán Hóa học Hóa học Tiếng Anh Toán Toán Vật lý Tiếng Anh
3 Lịch sử Vật lý Hóa học GDCD Toán Tin học Sinh học Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Lịch sử     Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Toán Tin học     Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Toán Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Hóa học Ngữ văn
4 Lịch sử Vật lý Hóa học Ngữ văn Toán Tin học Toán Địa lý GDCD Tiếng Anh Lịch sử     Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Toán Tin học     Tiếng Anh Ngữ văn                
5                                                            
T.7 1 Địa lý Tiếng Anh Vật lý Toán Sinh học Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Toán Địa lý     Lịch sử Tiếng Anh Tin học Địa lý GDCD Vật lý Hóa học Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học Hóa học Sinh học Vật lý Tiếng Anh Lịch sử
2 Toán Toán Vật lý Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Tin học Ngữ văn     Sinh học Toán Tin học GDCD Ngữ văn Vật lý Hóa học Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học Hóa học Lịch sử Địa lý Tiếng Anh
3 Toán Toán Địa lý Toán Ngữ văn Vật lý Địa lý Toán Tiếng Anh Tin học Sinh học     Tiếng Anh Toán Lịch sử Toán Sinh học Toán Toán Địa lý Ngữ văn Ngữ văn Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt     Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
5                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net