SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/05/2019


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 9C 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SD 10ANH CH_SU CH_DI 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SU 11DIA 11ANH 12A1 12A2 12A3 12A4 12B1 12B2 12C 12D1 12D2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2                                             Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Hóa học Sinh học Sinh học Địa lý Ngữ văn Ngữ văn
3                                             Toán Ngữ văn Hóa học Sinh học Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Ngữ văn
4                                             Toán Vật lý Hóa học Sinh học Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Ngữ văn
5                                                              
T.3 1 Tiếng Anh Toán Ngữ văn                                       Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Toán Sinh học Sinh học Ngữ văn Tiếng Anh Địa lý
2 Tiếng Anh Toán Ngữ văn                                       Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Toán Sinh học Sinh học Ngữ văn Tiếng Anh Địa lý
3 Toán Ngữ văn Tiếng Anh                                       Hóa học Sinh học Tiếng Anh Vật lý Toán Tiếng Anh GDCD Địa lý Toán
4 Toán Ngữ văn Tiếng Anh                                       Hóa học Sinh học Tiếng Anh Vật lý Toán Tiếng Anh GDCD Địa lý Toán
5                                                              
T.4 1 Ngữ văn Tiếng Anh Toán                                       Vật lý Toán Vật lý Hóa học Ngữ văn Sinh học Lịch sử Toán Ngữ văn
2 Ngữ văn Tiếng Anh Toán                                       Vật lý Toán Vật lý Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán Toán Ngữ văn
3 Toán Ngữ văn Tiếng Anh                                       Toán Vật lý Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh
4 Toán Ngữ văn Tiếng Anh                                       Toán Vật lý Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh
5                                                              
T.5 1 Tiếng Anh Toán Ngữ văn                                       Toán Ngữ văn Vật lý Hóa học Toán Hóa học Lịch sử Tiếng Anh Toán
2 Tiếng Anh Toán Ngữ văn                                       Vật lý Tiếng Anh Vật lý Hóa học Toán Hóa học Lịch sử Tiếng Anh Toán
3 Ngữ văn Tiếng Anh Toán                                       Vật lý Vật lý Toán Toán Hóa học Ngữ văn Địa lý Toán Tiếng Anh
4 Ngữ văn Tiếng Anh Toán                                       Vật lý Vật lý Toán Toán Hóa học Ngữ văn Địa lý Toán Tiếng Anh
5                                                              
T.6 1 Toán Ngữ văn Toán                                       Sinh học Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Vật lý Toán Lịch sử GDCD Toán
2 Toán Ngữ văn Toán                                       Sinh học Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Vật lý Toán Lịch sử GDCD Toán
3 Ngữ văn Toán Ngữ văn                                       Ngữ văn Toán Toán Vật lý Hóa học Ngữ văn Địa lý Lịch sử GDCD
4 Ngữ văn Toán Ngữ văn                                       Ngữ văn Toán Hóa học Vật lý Ngữ văn Hóa học Địa lý Lịch sử GDCD
5                                                              
T.7 1                                             Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học Vật lý Toán Toán Ngữ văn Toán Lịch sử
2                                             Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Sinh học Hóa học Tiếng Anh Toán Lịch sử
3                                             Tiếng Anh Toán Ngữ văn Toán Sinh học Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
4                                                              
5                                                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net