SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/05/2019


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 TOAN Toán Tự nhiên  
2 LY Vật lý Tự nhiên  
3 HOA Hóa học Tự nhiên  
4 SINH Sinh học Tự nhiên  
5 VAN Ngữ văn Xã hội  
6 SU Lịch sử Xã hội  
7 DIA Địa lý Xã hội  
8 AVAN Tiếng Anh Xã hội  
9 GDCD GDCD Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net