SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 19/11/2018


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH Sinh hoạt Xã hội  
2 TOAN Toán Tự nhiên  
3 LY Vật lý Tự nhiên  
4 HOA Hóa học Tự nhiên  
5 SINH Sinh học Tự nhiên  
6 TIN Tin học Tự nhiên  
7 VAN Ngữ văn Xã hội  
8 SU Lịch sử Xã hội  
9 DIA Địa lý Xã hội  
10 AVAN Tiếng Anh Xã hội  
11 KTCN KTCN Tự nhiên  
12 KTNN KTNN Tự nhiên  
13 GDCD GDCD Xã hội  
14 NHAC Âm nhạc Xã hội  
15 MTH Mỹ thuật Xã hội  
16 TD Thể dục Xã hội  
17 SU2 Chuyên Sử Xã hội  
18 DIA2 Chuyên Địa Xã hội  
19 AV2 Chuyên Anh Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net