SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 26/08/2019


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 TOAN Toán Tự nhiên  
2 LY Vật lý Tự nhiên  
3 HOA Hóa học Tự nhiên  
4 SINH Sinh học Tự nhiên  
5 TIN Tin học Tự nhiên  
6 VAN Ngữ văn Xã hội  
7 SU Lịch sử Xã hội  
8 DIA Địa lý Xã hội  
9 TA Tiếng Anh Xã hội  
10 GDCD GDCD Xã hội  
11 CH_A Chuyên Anh Tự nhiên  
12 CH_S Chuyên Sử Tự nhiên  
13 Ch_D Chuyên Địa Tự nhiên  
14 SH Sinh hoạt Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net