SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/05/2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
9A Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12
9B Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12
9C Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12
10A1 Toán(4), Vật lý(4), Tiếng Anh(4), 12
10A2 Toán(4), Vật lý(4), Tiếng Anh(4), 12
10A3 Toán(4), Vật lý(4), Hóa học(4), 12
10A4 Toán(4), Vật lý(4), Hóa học(4), 12
10B1 Toán(4), Hóa học(4), Sinh học(4), 12
10B2 Toán(4), Hóa học(4), Sinh học(4), 12
10D1 Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12
10D2 Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12
11A1 Toán(4), Vật lý(4), Tiếng Anh(4), 12
11A2 Toán(4), Vật lý(4), Tiếng Anh(4), 12
11A3 Toán(4), Vật lý(4), Hóa học(4), 12
11A4 Toán(4), Vật lý(4), Hóa học(4), 12
11B1 Toán(4), Hóa học(4), Sinh học(4), 12
11B2 Toán(4), Hóa học(4), Sinh học(4), 12
11C Ngữ văn(4), Lịch sử(4), Địa lý(4), 12
11D1 Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12
11D2 Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net