SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 10/12/2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
9A Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
9B Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
9C Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10TO Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10TIN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(4), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10LY Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(4), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10HOA Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(4), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10SI Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(3), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10VAN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(5), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10SD Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), Chuyên Sử(2), 23
10ANH Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(2), Tiếng Anh(3), GDCD(1), Chuyên Anh(2), 23
11TO Sinh hoạt(1), Toán(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), GDCD(1), 11
11TIN Sinh hoạt(1), Toán(2), Vật lý(2), Tin học(1), Ngữ văn(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), GDCD(1), 11
11LY Sinh hoạt(1), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), GDCD(1), 11
11HOA Sinh hoạt(1), Toán(2), Vật lý(2), Tin học(1), Ngữ văn(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), GDCD(1), 11
11SI Sinh hoạt(1), Toán(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), GDCD(1), 11
11VAN Sinh hoạt(1), Toán(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(2), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), 11
11SU Sinh hoạt(1), Toán(4), Sinh học(2), Tin học(1), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), 11
11DIA Sinh hoạt(1), Toán(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(2), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), 11
11ANH Sinh hoạt(1), Toán(2), Vật lý(2), Hóa học(2), Tin học(1), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(1), 11
12TO Toán(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12TIN Toán(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12LY Toán(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12HOA Toán(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12SI Toán(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12VAN Sinh học(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12SD Toán(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12ANH Toán(1), Ngữ văn(1), Tiếng Anh(1), 3
12A1 0
12A2 0
12A3 0
12A4 0
12B1 0
12B2 0
12C 0
12D1 0
12D2 0
11A1 Toán(4), Vật lý(4), Tiếng Anh(4), 12
11A2 Toán(4), Vật lý(4), Tiếng Anh(4), 12
11A3 Toán(4), Vật lý(4), Hóa học(4), 12
11A4 Toán(4), Vật lý(4), Hóa học(4), 12
11B1 Toán(4), Hóa học(4), Sinh học(4), 12
11B2 Toán(4), Hóa học(4), Sinh học(4), 12
11C Ngữ văn(4), Lịch sử(4), Địa lý(4), 12
11D1 Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12
11D2 Toán(4), Ngữ văn(4), Tiếng Anh(4), 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net